21 Mart 2016 Pazartesi 15:25
BRTK için reform gündemde
banner10

BRTK’nın 58 milyon 950 bin TL tutarındaki bütçesi, Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı.

Genel Kurul’da onaya ve bilgiye sunuşların ardından, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ferdi Sabit Soyer, yasa tasarısına ilişkin raporu okudu.

DENKTAŞ

DP UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, söz alarak, uydu yayınlarının yükünün özel televizyonlar tarafından karşılanamayacağını söyledi. BRTK’ya devletin katkıda bulunduğunu belirten Denktaş, devletin uydudan yer alarak televizyon kanallarının bu düzenlemeden yararlandırabileceğini  ifade etti.

Denktaş, reklamlardan elde edilen gelirin çok düşük olduğuna değinerek, bu durumun yol açtığı sorunları dile getirdi.

Denktaş, bütçeye ret oyu vereceklerini belirterek, önerilerinin hükümet tarafından değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

ÇAKICI

TDP milletvekili Mehmet Çakıcı, BRTK Yasası’nın nerede olduğunu sordu. Yasa taslağının hazır olduğunu ancak Meclis gündemine gelmediğini söyleyen Çakıcı, bunun gerekçesini öğrenmek istediklerini belirtti.

Çakıcı, yasanın geçmemesinden dolayı kurumda hiyerarşik bir düzen bozulması yaşandığını, yasanın hazır olduğunu ve çalışanların geçmesi için beklediğini kaydetti.

“Çalışanların yasanın zararlarına olsa dahi geçmesini istediklerini” dile getirdiklerini belirten Çakıcı, yasanın geçirilerek kurumda yapının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı, canlı yayın sayısında azalma olduğunu söyleyerek, bunun nedenlerini sordu.

Çakıcı, “Gelen yönetim kendi yandaşını amir yapıyor. Muhalefetin sesine yeterince yer verilmiyor. BRTK’da kötü bir yönetim vardır. Kurum kendine çeki düzen vermelidir” dedi.

Bazı amirlere neden görev verilmediğini, kantinde oturacak duruma getirildiğini soran Çakıcı, bunları çözebilecek olanın yasa olduğunu belirtti. Çakıcı, bütçe yasa tasarısına ret oyu vereceklerini kaydetti.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, BRTK’nın topluma hizmet veren, önemli bir kurum olduğunu, personel sayısının da bu hizmetleri verebilmek açısından yeterli sayıda olduğunu söyledi.

Tatar, yönetim ve çalışanlara hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Tatar, devletin özel televizyonlara yaptığı katkının sona ermesinin konuşulduğunu, bu yapılırsa Türksat’tan özel kanalların yayınlarını sürdüremeyeceklerini ifade etti.

Dünyada Internet yayıncılığı hedefiyle hareket edildiğini söyleyen Tatar, “Bizim ülkemizde de o noktaya gelinene kadar Türksat yayınlarının devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Reklam sorununa da işaret eden Tatar, haksız rekabetin önüne geçilmesi adına devletin düzenleme yapması gerektiğini dile getirdi.

BRTK yönetiminin kimsenin sesini kısmaya yönelik bir davranışı olduğunu düşünmediğini söyleyen Tatar, “Herkes her yerde sesini duyurabiliyor” dedi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, özel televizyonların yaygınlaşmasıyla muhalefetin sesinin daha çok duyulmaya başladığını söyledi.

Angolemli, dünyada televizyon kuruluşlarının reklamlarla ayakta kaldığını söyleyerek, ülkemizde Türkiye kanallarının ithal ürünlerin reklamlarını yaptığını, dolayısıyla hükümetin özel televizyonlara devlet katkısı yapması gerektiğini ifade etti.

“Bazı yasal boşluklar vardır. Yasa olmazsa hükümetler çiftliği gibi kullanır. Yasa olursa bu yapılamaz” diyen Angolemli, personelin yasa beklediğini kaydetti.

Angolemli, hükümete çağrıda bulunarak, önemli olanın çalışanların huzuru olduğunu, bu yapılmadıkça kurumdan memnuniyetsizliğin artacağını söyledi.

BRTK’nin çok önemli bir kurum olduğunu belirten Angolemli, keyfiliğe son verilmesi için yasanın en kısa sürede çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Özel yayınların devam etmesinin demokrasi açısından önemli olduğunu vurgulayan Angolemli, hükümetin bütçede buna katkı ayırması ve denetim yapması gerektiğini söyledi.

TAÇOY

Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy, BRTK’daki istihdam politikalarını eleştirdi.

Geçmişte bu konunun birçok kez gündeme geldiğini söyleyen Taçoy, yasanın ise bir türlü geçmediğini, yaşanan sıkıntıların ötelendiğini belirtti.

Kurumda bugün çalışan 520 personelin büyük kısmının kaşiyeli personel olduğunu kaydeden Taçoy, yasanın geçirilmemesinin yol açtığı sorunlara değindi.

Taçoy, özel televizyonların yaşayabilmesi için bazı politikaların uygulanması gerektiğini söyledi.

Taçoy, yayınlar konusunda bir yol haritası belirlenmesi ve bazı düzenlemelere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

SOYER

Komite Başkanı ve CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer, BRTK’nın reklam ve ilan gelirlerinin 700 bin TL olarak öngörüldüğünü, BRTK’nın 2015 yılında 400 bin TL reklam geliri olduğunu söyleyerek, bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi.

Soyer, ülke realitesi içinde bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini, ekonomik sıkıntılarda ilk başvurulan tasarruf tedbirinin reklamı azaltmak olduğunu belirtti.

Ülkedeki ciddi sıkıntılar yaşandığını, dolayısıyla müesseselerin reklamda kısmaya gittiğini söyleyen Soyer, reklam fiyatlarının da az olduğunu belirtti.

Soyer, “Bu rakamlar komediye yakındır” diye konuştu.

BRTK ve özel televizyonların bu çerçevede ileri gitmesinin mümkün olmadığını söyleyen Soyer,  “Ekonomik gücü yüksek bir kuruluş, bir medya organını finanse ederek, dominant hale getirebilir. Bu özgürlük ve demokrasiye ilişkin ciddi bir tehlike taşır” dedi.

Soyer, özel olarak belli alanlarda üretim yapma konusunda eksiklik olduğunu belirterek, örneğin belgesel alanında üretim yapılmadığını söyledi.

Bu konulara ayrılacak kaynak olmadığını ancak insan gücünün yeterli olduğunu belirten Soyer, “Yayın kuruluşları bunlara kaynak ayıracak kapasitede değil” diye konuştu.

Soyer, BRTK’nın yeni tür bir örgütlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Soyer, BRTK Yasası’nın çıkması gerektiğini, çalışanların da “aralarındaki çelişkiyi ötelemesi gerektiğini” belirtti.

DİNÇYÜREK

Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek, BRTK’nın ülke için çok önemli olduğunu, toplumun varoluşunda önemli tarihi misyonu bulunduğunu, yaşamasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kurumda her şeye rağmen uzmanlaşma adına önemli adımlar kat edildiğini belirten Dinçyürek, kurum yasasının hala Meclis’ten geçmemesini eleştirdi.

Dinçyürek, kurumda farklı şekilde istihdam edilen kişilerin verimli olmasında arzulanan düzeyin yakalanamadığını söyledi.

Kurumun önemli misyonları bulunduğunu vurgulayan Dinçyürek, böyle bir kurumun Türkiye Ankara ve İstanbul ofislerinin olmamasını eleştirdi.

Demokrasilerde tarafsız basının varlığının vazgeçilmez olduğunu söyleyen Dinçyürek, hükümetin özel TV kanalarının uydu yayınlarının devam etmesi için gereken şartları yaratması gerektiğini vurguladı.

ERHÜRMAN

CTP milletvekili Tufan Erhürman, medya demokrasi ilişkisine değinerek, günümüzde bu alandaki anlayışların değişmeye başladığını söyledi.

Erhürman, bugün devlet yayın kuruluşlarının demokrasi ve çok sesliğinin dengeleyici unsuru haline geldiğini belirtti.

KKTC medyasının dışarından da haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını, medyadaki tekelleşme riskinin bugün itibariyle çok büyüdüğünü belirten Erhürman, iletişim özgürlüğünün temel bir hak olduğunu söyledi.

Erhürman, hükümetin BRT’yi en güçlü ve özerk seviyeye taşımak zorunda olduğunu yoksa özelin tekelleşmesinin önünde dengeleyici unsur olmasının söz konusu olamayacağını kaydetti.

Erhürman, dolayısıyla BRT’nin bütçe ve olanaklarının artırılması ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İthal ürünlerin reklamlarının TC televizyonlarında yapıldığını, dolayısıyla yerel televizyonlara reklam verme ihtiyacının kalmadığını söyleyen Erhürman, bunun medyayı sekteye uğrattığını belirtti.

Erhürman, bu konuya çözüm formülleri geliştirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini ve hükümet programında da buna yer verildiğini ifade etti.

Erhürman, bu konuda bir kurul oluşturulması ve çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Erhürman, “Bu sorun demokrasi meselesidir” dedi.

KALYONCU

Başbakan Ömer Kalyoncu, hükümetin kurulduğu anda ilk işinin, basınla ilgili vergileri azaltmak olduğunu söyleyerek, gazetelerin kapatılmasına ilişkin bazı konularda iyi yönetimin de büyük önemi olduğunu belirtti.

Kalyoncu, BRTK’da zihniyet kurumsallaşması da sağlanması gerektiğini söyleyerek, muhalefetin sesinin duyurulması alanında yönetimdeki kişilerin de rolü bulunduğunu söyledi.

Kalyoncu, günümüzde tüm kesimlerin BRTK’da görüşlerini anlatabildiğini, bunun dönem dönem değil sürekli olması gerektiğini belirtti.

BRT Yasası’na da değinen Kalyoncu, yasa konusunda kurum müdürünün bir çalışması olduğunu, bunun sonuçlanarak kısa sürede Meclis’ten geçmesini umduklarını söyledi.

Kalyoncu, hükümetin yasadan vazgeçtiğine ilişkin bir söylemin doğru olmadığını belirtti.

Kalyoncu, Yasanın, 520 çalışan yerine, 480 çalışan üzerinden geçmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

DVBT’nin dünyada uygulanan bir sistem olduğunu söyleyen Kalyoncu, bulunması gereken çözümün reklam gelirleri ile ilgili olduğunu belirtti.

Kalyoncu, kurumun işlevlerini yerine getirdiğini, herkese hizmet sunduğunu söyleyerek, çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından BRTK bütçesi 22 kabul 6 ret olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

banner22
Son Güncelleme: 21.03.2016 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31