28 Ekim 2015 Çarşamba 13:30
Öğretmen devlete 191 bin TL borçlu
banner10

SAYIŞTAY FARKLI, BAŞSAVCILIK FARKLI: Hazırlık Ödeneği ile ilgili hem Başsavcılık’tan hem de Sayıştaylık’tan görüş isteyen hükümet değişik bir durum ile karşılaştı. Başsavcılık ödeneğin sabit rakam olmaması nedeniyle olumlu yorumlarken, Sayıştay ise 47/2010 sayılı “Göç Yasası” nezdinde değerlendirerek olumsuz yaklaştı

ALANLAR DA GERİ VERSİN: Hükümet ve sendikalar “tüm öğretmenlere” hazırlık ödeneği ödenmesi konusunda uzlaştı. Ancak Sayıştay ve Savcılık raporları paranın ödenmesine engel. Üstelik, Sayıştaya göre 113 öğretmene 2012 yılında verilen 191 bin TL’nin de geri ödenmesi gerekiyor

SAYIŞTAY RAPORU VAR: Sayıştay’ın raporuna göre, 2011 mali yılı içerisinde istihdam edilen 113 öğretmene, 2012 yılında net 191 bin 543,56 TL hazırlık ödeneği verildi. Rapora göre, ödenekler “47/2010 sayılı Yasa’nın 13. Maddesine aykırı. 2012 yılında verilen ödeneğin ise her öğretmenden uygun taksitler halinde geri alınması gerekiyor

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR: 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenleme Yasası, 2011 yılı ve sonrasında işe başlayan öğretmenlere hazırlık ödeneği verilmeyeceğini öngörüyor. Sayıştay raporuna göre bundan sonra hazırlık ödeneği yapılabilmesi için yasada düzenlemeye ihtiyaç var

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri ile hükümet yetkilileri arasında süregelen “2011 yılı ve sonrasında işe başlayan öğretmenlere hazırlık ödeneği yapılmasına” ilişkin tartışma, hükümet yetkililerinin “Ödeneğin yapılması için yasal düzenleme yapılması konusunda gerekli adımları atacağız” demesi ile tatlıya bağlandı.

1112114ds87d8s7d8s7d8s7.jpg

Öğretmen sendikaları, yasal düzenlemeyi beklerken Sayıştay, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra istihdam edilen öğretmenlere, Hazırlık Ödeneği verilemeyeceğine ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre 2012 yılında verilen hazırlık ödenekleri da öğretmenlerden geri alınacak.

Yasa beklerken engelle karşılaştılar

2011 sonrası işe giren öğretmenler hükümet ile sendikaların anlaşmasının ardından yeni yasa çalışması beklerken birden bire bu kez de önlerine Sayıştay’ın konu ile ilgili raporu çıktı. Rapor hem hükümetin hem de sendikaların elini bağlayacak nitelikte.

Sayıştay farklı, Başsavcılık farklı yorumladı

Hazırlık Ödeneği ile ilgili hem Başsavcılık’tan hem de Sayıştaylık’tan görüş isteyen hükümet yetkilileri değişik bir durum ile karşılaştı. Konuyu Başsavcılık sabit rakam olmaması nedeniyle olumlu yorumlarken, Sayıştay ise 47/2010 sayılı Göç Yasası nezdinde değerlendirerek olumsuz yaklaştı.

“Ödeme yapılamaz”

29 Eylül 2015 tarihli Sayıştay Raporu’na göre “47/2010 Ödenek Hakkı ve tahsisat Hakkı” yan başlıklı 13. Maddesinde 1.1.2011 tarihinden itibaren yasada belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarda ayni hizmette bulunanlara uygulanan oranlar (saat karşılığı ve/veya sabit rakam olarak belirlenen hariç) dahilinde ek ödenek ve tahsisat uygulanabileceği saat karşılığı ve/veya sabit rakam olarak belirlenen ek ödenek ve tahsisatların uygulanamayacağı” şeklinde yer alan düzenlemeye aykırı uygulama yapılamayacağı” belirtildi.

Hazırlık ödeneğinin Göç Yasası olarak tabir edilen 47/2010 sayılı yasaya takılmış olduğunu ifade eden Sayıştay Raporu, öğretmenler için yeni bir sürprizi daha ortaya çıkardı.

Net 191 bin 543,56 TL ödeme yapıldı

Sayıştay raporuna göre; İlköğretim Dairesi, Genel Orta Eğitim Dairesi ile Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürlüklerine 2011 mali yılı içerisinde istihdam edilen toplam 113 öğretmene, 2012 yılında “Hazırlık ödeneği” verildi.

Buna göre, her bir öğretmene 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlükte olan bin 300 TL asgari ücretin 1.75 katı kadar brüt 2 bin 275 TL ödenek verildi.

Sayıştay raporuna göre, genel toplamda brüt 257 bin 75 TL, net 191 bin 543,56 TL ödeme yapıldı.

Ödeneklerin geri alınması gündemde

Sayıştay’ın 29 Eylül 2015 tarihli raporuna göre, “47/2010 sayılı Yasa’nın 13. Maddesine aykırı olarak” 2012 yılında 113 öğretmene ödenen hazırlık ödeneğinin, toplamda 191 bin 543,56 TL olan net miktarın her öğretmenden uygun taksitler halinde geri alınması gerekiyor.

rqyttyrr989d8s9d8s.jpg

Başsavcılık olumlu görüş bildirdi

“2011 yılı ve sonrasında işe başlayan öğretmenlere hazırlık ödeneği yapılmasına” ilişkin Başsavcılık’ın görüşü ise olumlu.

Başsavcılık’ın Başbakanlık Dairesi Müdürü ve Müsteşar Vekili KKTC Başbakanlığı’na gönderdiği 6 Nisan 2015 tarihli yazısına göre görüşü aynen şöyle:

“Tadil edilmiş hali ile 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın ‘Ek Çalışma ve Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği’ yan başlıklı 100’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası “Her ders yılı başı tüm öğretmenlere yürürlükte olan asgari ücretin 1.75 katı olacak şekilde ‘Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği verilir’ hükmünü içermektedir. 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenleme Yasası’nın 8’inci maddesinin 7’nci fıkrası bu yasa kapsamında çalışanlara on üçüncü maaş ikramiyesi dışında herhangi bir isim altında ve herhangi bir şekilde maaş, ikramiye ve benzeri ödeme yapılamayacağını düzenlerken 9, 10, 11, 12 ve 13’üncü maddeleri hangi tür ödeneklerin bu yasa kapsamında çalışanlara verilebileceğini düzenlemektedir. 47/2010 sayılı yasanın ‘Ödenek Hakkı ve Tahsisat hakkı’ yan başlıklı 13’üncü maddesi bu yasa kapsamında çalışanlara, bu yasaya ekli Birinci ve İkinci Cetvel esas alınarak, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte devlette veya bu yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen diğer kurum ve kuruluşlarda aynı hizmette bulunanlara uygulanan oranlar (saat karşılığı ve/veya sabit rakamlar olarak belirlenenler hariç) dahilinde ‘ek ödenek ve tahsisat verilir’ hükmünü içermektedir.

47/2010 sayılı yasaya ekli Birinci ve İkinci cetveller, yasanın 7 ve 21’inci maddeleri uyarınca düzenlenen Aylık Maaş Ücret tablolarıdır.

Yasanın 4’üncü maddesi ise kapsam maddesi olup 4 (2) (B) maddesine göre öğretmenler hakkında kendi özel yasaları aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mali kurallar açısından bu yasada düzenlenen kuralların uygulanacağı belirtilmektedir.

25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın ‘Ek Çalışma ve Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği Yan Başlıklı 100’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası ‘Her ders yılı başında tüm öğretmenlere yürürlükteki asgari ücretin 1.75 katı olacak şekilde Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği verilir’ hükmü dikkate alındığında madde asgari ücret üzerinden oransal olarak bir tespit yapmakta olup Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nca zaman zaman saptanan asgari ücrete bağlı olarak değişken olabilecek bir ödenek düzenlemektedir.47/2010 sayılı yasanı

n 13’üncü maddesine bakıldığında yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen Kamu Görevlilerine veya hizmet yapanlara uygulanan oranlar dahilinde ek ödenek ve tahsisat verilebileceği ancak bu ödenek ve tahsisatının sabit rakam veya  saat karşılığı olarak belirlenmesi halinde ödenmeyeceği belirtilmektedir. Bu durumda kanaatimce bu kuralı geniş olarak değil dar olarak yorumlamak gerekir. Çünkü sabit rakam mevzuatça açıkça mevzuatta yazılan rakamdır. (Örneğin 1000 TL gibi). Bu rakam ancak ve ancak yine mevzuat ile değiştirilebilir. Halbuki asgari ücretin 1.75 katı gibi bir ifade ile asgari ücret üzerinden verilen oran asgari ücreti saptayanlarca asgari ücretin değiştirilmesi halinde değişiklik gösteren ve mevzuatın değiştirilmesine gerek kalmadan kendiliğinden ortaya çıkabilecek bir rakamdır.
Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 100’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasındaki “Her ders yılı başında tüm öğretmenlere yürürlükteki asgari ücretin 1.75 katı olacak şekilde Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği Verilir” hükmündeki “Yürürlükteki Asgari Ücretin 1.75 katı” ifadesi sabit bir rakamı spesifik ortaya koymadığı cihetle 47/2010 sayılı yasanın 13’üncü maddesine göre, sabit rakam olarak sayılmaması gerektiği kanaatindeyim. Bilgi edinilmesini rica ederim.”

Elcil: Yasal düzenleme yapılacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Öğretmenler Yasası gereği her yıl Eylül ayı sonunda, her bir öğretmene brüt asgari ücretin 1.75 katı kadar hazırlık ödeneği yapılmasının gerektiğini kaydetti.
Elcil, hükümet yetkililerinin 2011 yılı ve sonrasında işe başlayan öğretmenlere hazırlık ödeneği yapılmayacağına yönelik açıklamasının ardından yapılan görüşmeler neticesinde ise konu ödeneğin yapılması için hükümet yetkililerin gerekli adımları atacağını açıkladığını belirtti.
Şener Elcil, “Hükümet edenler 2011 yılı ve sonrasında işe başlayan öğretmenlere hazırlık ödeneği yapılması konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve bu yasal düzenlemenin yapılması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Başbakan da bu yönde bir açıklama yaptı. Şimdi bu yasal düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Gökçebel: Konu Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşınacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, 2011 yılı ve sonrasında işe başlayan öğretmenlere hazırlık ödeneği yapılması için hükümet yetkililerinin gerekli adımı atacağı yönünde açıklamada bulunduğunu söyledi.
Gökçebel, aslında bu ödeneğin yapılması için herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığını savunarak mevcut Öğretmenler Yasası’nca zaten bu ödeneğin her bir öğretmene, her yıl Eylül ayı sonunda yapılması gerektiğini kaydetti.
Tahir Gökçebel, “2011 yılı ve sonrasında işe başlayan öğretmenlere hazırlık ödeneği yapılması konusunda Sayın Başbakan Çarşamba günü gerekli adımların atılacağını açıkladı. Ancak zaten Yasa, tüm öğretmenlere her ders yılı başında hazırlık ödeneğinin yapılmasını emrediyor. Dolayısıyla bize göre bu ödeneğin yapılması için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Savcılık görüşü de bu yöndedir” diye konuştu.

banner22
Son Güncelleme: 28.10.2015 13:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31