30 Nisan 2016 Cumartesi 11:00
1381 Okunma
Vergi ortamı gerdi


Özlem Çimendal

 Et üzerinden son bir yıldır yüzde 2 stopaj vergisi alınması, hayvancıyla kasapları karşı karşıya getirdi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, geçmiş hükümet döneminde Maliye Bakanlığı ile yaptıkları anlaşma gereği süt stopaj vergisini yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkararak, hayvancının ekstra vergi ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırdıklarını söyledi. Yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkarılan süt stopaj vergisyle hayvancının her yıl beyanname doldurmadan da muaf tutulduğuna değinen Naimoğulları, kasapların ödemesi gereken stopaj vergisini hayvancıya yüklemeye çalıştığını savundu. 

"Kasapların üstüne yıkmaya çalışıyorlar"

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ise kaçak et ve haksız rekabet dolayısıyla kapanma noktasına gelen kasapların kestikleri etlerden kilo bazında vergiye tabi tutulduklarını söyleyerek, alınan canlı hayvan üzerinden de istenen stopaj vergisinin kasaplara 2. vergi yükümlülüğü getirdiğini ve kasapların da bunu kaldıracak gücü olmadığını ifade etti. Akbıçak, “Aslında hayvancı kendi ödemesi gerektiği vergiyi kasapların üzerine yüklemeye çalışıyor” dedi.

Vergi Dairesi’nin dağınık olan hayvancıyı denetleyememesinden dolayı ödenecek vergiyi denetimi kolay olan kasaplar üzerinden toplamaya çalıştığına da değinen Akbıçak, Vergi Dairesi’nden Kasaplar Birliği olarak kendilerine yapılan açıklamanın, kasapların vergiyi hayvancıdan kesmeleri ve geri talep etmeleri yönünde olduğunu söyledi.

 Ayrıca Akbıçak, “Hal böyle de olunca, hayvancıyla kasap karşı karşıya geliyor” diyerek sistemin baştan aşağı yanlış olduğunu savundu.

“Piyasadaki et ateş pahası”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan bazı kasaplar ise, ülkede denetim mekanizmasının çalışmadığını savunarak, mağdur olan kesimin kendileri olduğunu belirtti. Ülkeye ithal et girmediği için rekabetin önünün açılamadığından dert yanan kasaplar, “Ülkeye ithal et girmiyor. Herkes istediği fiyata alım satım yapıyor. İthal et olmadığı ve rekabet ortamı yaratılmadığı için de piyasadaki et ateş pahası oluyor. İthal et izni verilmezse Güney’den getirilen kaçak etin de önüne geçilemeyecek” ifadelerini kullandılar.

“Denetim yok, hamile ve 5 aydan küçük hayvanlar kesiliyor”

Ülkede denetim eksikliğinin olduğuna dikkat çeken kasaplar, hayvancıdan bilmeden aldıkları hayvanın bazen hamile çıktığını bunun da hayvanın kilosu daha ağır bastığı için fazladan para ödemek demek olduğunu söyledi. Kasaplar, ülkede henüz  5 ayı doldurmayan hayvanların da kesiminin yapıldığını ve bunun  yanlış olduğunu ifade ettiler.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak: "Hükümet hayvancıdan alamadığını, kasaptan alıyor"

Hükümet tarafından stopaj vergisi adı altında kasaptan alınan verginin hayvancıdan değil kasaptan alınmak istenmesinin nedenini hükümetin hayvancıdan alamamasından kaynaklandığını söyleyen Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, “Kasaplar olarak, almış olduğumuz hayvanlara vergi dairesi  kilo başına vergi çıkarıyor. Gider pusulasından dolayı hayvancının ödemesi gereken vergi vardır. Ama devlet hayvan üreticileri dağınık olduğu için hayvancıya ulaşamıyor ve bu vergiyi kasapların üzerine yüklemeye çalışıyorlar.

“Sistem yanlış”

Piyasada 2 bin üretici, 100 kasap varsa; 2 bin kasaba ulaşmak yerine 100 kasaba ulaşmak daha kolay olduğu için bu yola başvurulduğunu savunan Akbıçak, uygulamanın yanlış olduğuna işaret etti.

“Hayvancıdan alınmalıdır”    

Etler üzerinden alınan stopaj vergisinin hayvancıdan alınması gerektiğini ifade eden Akbıçak, “Doğru olan hayvancıdan alınmalıdır. Hayvancıdan süt vergisiyle tüm hepsinin tahsil edildiğine dair söylemler var ama bana göre direkt hayvancının ödemesi gereken vergidir bu” şeklinde konuştu.

“Kasapların üzerine 2. vergi yüklenmeye çalışılıyor”

Hayvan Üreticileri Birliği’nin et üzerindeki stopaj vergisini kasapların ödemesi gerektiği açıklamasına da karşı çıkan Akbıçak, “Aslında hayvancı kendi ödemesi gereken vergiyi kasapların üzerine yüklemeye çalışıyor. Kasaplar zaten her kestiği hayvan için vergi ödüyor. 16 kilo kuzu üzerinden yine 200 ve üzeri olan her kestiği dana üzerinden vergisini ödemektedir” dedi.

Akbıçak, kasapların kilo üzerinden ödediği verginin dışında başka bir vergi ödememesi gerektiğini savundu. Hayvancının ödemesi gereken verginin de kasaba yüklenmeye çalışıldığını söyleyen Akbıçak, ayrıca kasabın iki vergiyi üst üste ödemek zorunda bırakıldığına dikkat çekti.

“Vergi Dairesi kasapların, hayvancıdan geri talep etmesini istiyor”

Vergi Dairesi’nden Kasaplar Birliği olarak kendilerine yapılan açıklamanın, kasapların vergiyi hayvancıdan kesmeleri ve geri talep etmeleri yönünde olduğunu anlatan Akbıçak, “Hal böyle de olunca, hayvancıyla kasap karşı karşıya geliyor. Hayvancı malını satmak istemiyor, kalsın satın alma diyor vergi ederini talep ettiğimizde. Ben zaten süt üzerinden ödeyeceğimi ödüyorum diyor” ifadelerini kullanarak sistemin baştan yanlış ve uygulanabilirliğinin de eksik olduğunu söyledi.  

“Hayvancıyla kasaplar karşı karşıya bırakılıyor”

Sistemin kasap ve hayvan üreticisi çerçevesinde şekillendiğini kaydeden Akbıçak, devletin vergiyi kasaptan, kasabın ise hayvancıdan aldığı bir sistemin uygulanmaya çalışıldığını ifade ederek, sıkıntı içinde olan hayvancıyla; kapanma noktasına gelen kasapların karşı karşıya bırakıldığını savundu.

“Kasaplar haksız rekabet ve kaçaklar nedeniyle batma noktasında”

Kasapların haksız rekabet ve kaçaklar nedeniyle birçoğunun battığını söyleyen Akbıçak, “Bazı restoranlar bazı kasaplar vasıtasıyla etleri Güney’den kaçak getiriyorlar. Bir de bu sorunların üzerine vergi mükellefiyetlikleri artırılmaya çalışılıyor ve işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor” diye konuştu.

Hayvan Ür. ve Yetiş. Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları: "Maliye Bakanlığı ile anlaştık"

Önceki hükümet döneminde Maliye Bakanlığı ile karşılıklı mutabakata vardıkları konunun süt üzerinden ödenen stopaj vergisinin yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkarılmasıyla hayvancının başka vergi ödeyemeyeceği yönünde olduğunu söyleyen Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise , “Hayvancı süt üzerinden ödediği yüzde 2’lik stopaj vergisinin dışında vergi ödeyemez” dedi.

Hayvancı sütten ödediği yüzde 2 stopaj vergisiyle diğer vergilerden muaf oldu

Üretilen sütün üzerinden hükümetin yüzde 2 stopaj vergisinin peşin kestiğini anlatan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, canlı hayvan pazarlaması vergisi hakkında ise şunları söyledi: “Canlı hayvan pazarlamasında kasaplar hayvanları alıp mezbahaneye götürüyor ve vergiyi de kendisi ödüyor” dedi.

Bazı açıkgöz kasapların canlı hayvan pazarlamasında etten alınan vergiyi ödemek istemediklerini savunan Naimoğulları, “Bunu hayvancıya yüklemeye çalışıyorlar. Hayvancı zaten sütte peşin yüzde 2 stopaj vergisini ödüyor. Et vergisini kasapların ödemesi gerekir” şeklinde konuştu.

 Hayvancının hangi kasaba ne kadar et sattığının da vergilendiğini de ifade eden Naimoğulları, “Daha önceki Maliye Bakanlığı’yla yüzde 2 sütte stopaj vergisi anlaşması yaparken bizim artık beyanname doldurmamıza da gerek olmayacağı sözünü aldık. Yüzde 1 olan stopaj vergisi Maliye Bakanlığı tarafından yüzde 2’ye çıkarılırken, hayvancının başka vergi yükümlülüğünün de olmadığı ifade edildi” dedi.

“Kasaplar vergi memuru mu oldu?”

Kasapların ödedikleri vergiyi, hayvancıdan geri talep etmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Naimoğulları, “Kasaplar vergi memuru mu oldu? Ödediği yüzde 2 stopaj vergisini hayvancıdan kesecek?” diye sorarak, kasapların hayvancılara dayatmada bulunduğunu savundu.

“Kasapların, hayvancıya yüzde 2 stopajı keserek ödeme yapması etik değil”

Hiçbir büyük işletmenin uygulamaya sorun çıkartmadığını ifade eden Naimoğulları, bu uygulamadan şikayet edenlerin Mağusa bölgesindeki 200 kadar kasabın olduğunu ifade etti ve yapılanı açıkgözlülük olarak nitelendirdi. Bir kasabın hayvancıdan canlı hayvanı aldıktan sonra hayvancıdan yüzde 2 stopaj vergisini keserek ödeme yapmasının etik olmadığını da savunan Naimoğulları, “Eğer devlet bu vergiyi hayvancıdan talep ediyorsa, her yıl vergi beyannamesinin hayvancıya gitmesi gerekirdi” diyerek, vergiyi hayvancının değil kasapların ödeme yükümlülüğü olduğunu söyledi.

“Amaç hayvancıdan eti ucuza almak”

Stopaj vergisini ödemek istemeyen kasapları, hayvancıdan eti daha ucuza almaya çalışmakla suçlayan Naimoğulları, “Kendilerinin ödemesi gereken vergiyi hayvancıdan isteyerek, hayvancıyı mağdur ediyorlar” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın kasaplardan etler üzerinden yüzde 2 stopaj vergisi talep ettiğini ancak, kasapların bu vergiyi hayvancıdan talep ederek, ucuza et almaya çalıştığını savunan Naimoğulları, “Bu ülkenin Kasaplar Birliği vardır. Madem şikayetleri var çıkıp talepte bulunsunlar. Neden birlik olarak çıkıp açıklama yapmıyorlar ve neden sadece birkaç kasap bu uygulama üzerinden açıkgözlülük yapmaya çalışıyor” diye sordu.   

Son Güncelleme: 30.04.2016 11:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.