Yetkilileri “yanlış” olarak nitelediği bu adımdan geri dönmeye çağıran Mimarlar Odası, “Bireylerin günlük yaşamını direkt ilgilendiren barınma ihtiyacı gibi önemli bir konunun, alelacele projelerle, geri dönülemez zararlar bırakacak bir biçimde plansızca yürütülmemesi gerektiği" uyarısı yaptı.

Mimarlar Odası, Başbakanı ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın birlikte yaptıkları basın toplantısında duyurdukları "Derinya'ya TOKİ tarafından 236 konutluk sosyal konut yapımı" projesi hakkındaki yazılı görüşünü kamuoyuyla paylaştı.

Değerlendirme şöyle:

“Sosyal konutların, özellikle dar gelirli yurttaşların, barınma ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi için, temel yaşam ihtiyaçları dahilinde, kentin ulaşılabilir noktalarında, altyapı ve üstyapısı gelişmiş bölgelerinde planlanması gereklidir. Sosyal konutlar sadece barınma ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, çevresinde eğitim, ulaşım, sağlık ve sosyal alanlarla birlikte planlanmalı, özellikle kentliler arasında sınıfsal farklı yaratmaksızın toplumun bir bütün halinde uyumlu ve sürdürülebilir bir hayat sürmesi hedeflenmelidir.

Bütünlüklü yerleşim alanı olan sosyal konutların, tüm bu araştırmalardan uzak, siyasilerin iki dudağı arasında gündelik kararlarla inşa edilmesi kabul edilemezdir. Tüm bunların yanı sıra, söz konusu projenin yerel mimar, mühendis ve şehir plancılarının bilgisinden uzakta, yurtdışında hizmet veren bir toplu konut idaresi olan TOKİ tarafından sürdürülecek olması geri dönülemez zararlara yol açacaktır. III. Konut kurultayı bildirgelerinde belirtildiği gibi, TOKİ yaptırdığı kentsel dönüşüm projelerinin niteliği konusunda duyarsız olup danışmanlık kuruluşlarından yararlanmamaktadır. TOKİ, tarih, estetik, kentsel kimlik, kentsel siluet, kamu ulaşımı ve konut hizmet tesisleri gibi çevresel değerlere ve konut niteliğine karşı duyarsızdır. TOKİ dönüşüm süreçlerinde kullanıcı katılımı öngörülmediği için kullanıcının ekonomik ve sosyal koşulları ciddi olarak olumsuz bir biçimde etkilenmektedir.

Tüm bu olgular ortada iken ve onlarca denenmiş ve hüsranla sonuçlanmş TOKİ projesi üzerine bilimsel araştırmalar yapılmakta iken, aynı hatayı bir de Kıbrıs’a ve Derinya gibi uzun yıllardır alt ve üst yapı yatırımı yapılmamış, ülkesel fiziki plan çerçevesinde yer verilmemiş bir noktada uygulamak, bugüne dek yapılmış tüm imar planlamalarına aykırıdır.”