Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunulabilecek.

Genel gerekçesine göre yasa önerisi, 26/1977 sayılı Emeklilik Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca mecburi emekliliğe sevk edilecek polis memuru ve polis çavuşlarından, çalışma arzusunda olup da kendilerinden verim alınması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, polis mensubunun talebi ve Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla her seferinde bir yıllık süreyle yenilenerek 60 yaşını doldurana kadar çalışabilmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor. Öneri, Polis Örgütü’nün eksik kadroları bulunmasından ötürü mevcut personelden istifade etmek ve tecrübelerinden yararlanmak amacıyla hazırlandı.

Su kanalına uçtu... Kazada yaralıların ismi açıklandı Su kanalına uçtu... Kazada yaralıların ismi açıklandı

Polis memuru ve polis çavuşlarının mecburi emeklilik yaşı halen 55 olarak uygulanıyor.