Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçeleri, Meclis Genel Kurulu'nda oybirliğiyle onaylandı.

Genel Kurul’da ilk olarak 43 Milyon 949 Bin 900 Türk Lirası olarak öngörülen Sayıştay Başkanlığı bütçesi ele alındı.

Yapılan oylamada, Sayıştay Başkanlığı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, 82 Milyon 277 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Hukuk Dairesi, bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Hukuk Dairesi bütçesi de oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından, 103 Milyon 400 Bin Türk Lirası olarak öngörülen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Barçın

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi görüşmelerinde CTP Milletvekili Devrim Barçın konuşma yaptı.

Barçın, Sivil Savunma bütçesinin tüm giderlerinin TC’den karşılandığını dile getirerek, bütçenin birçok kaleminin sıfır göründüğünü kaydetti.

"Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıksız ilişkiler kuruldu" diyen Barçın, bu ödeneklerin siyasal araç olarak kullanılmasından dolayı ilişkilerin "sağlıksız" olduğunu söyledi.

"Sivil Savunmaya altı ay boyunca tek kuruş para gelmediğine" dikkat çeken Barçın, kaynak akışının doğru yapılmadığını ve bütçenin yerel giderlerden kullanılarak ülkede sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet verildiğini kaydetti.

Daha sonra yapılan oylamada Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi de oybirliğiyle kabul edildi.