Meclisten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve maddeler üzerinde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına gelecek toplantılarında devam edecek.

UNDP Kıbrıs’ın kültürel mirasını tanıtacak yeni web sayfasını hayata geçirdi UNDP Kıbrıs’ın kültürel mirasını tanıtacak yeni web sayfasını hayata geçirdi

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tıp-İş, KTAMS, Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Bütçe Dairesi’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.