Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), şubat ayı içerisinde tıp programı müracaatında bulunan üniversitelerin fiziki altyapısını incelemek üzere yerinde denetim yaptı.

YÖDAK, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ne fiziki altyapı ve laboratuvar ekipmanlarını incelemek üzere ziyaret düzenledi.

YÖDAK tarafından yapılan açıklamaya göre, kurul üyeleri tıp lisans programı başvuruları için üniversitelere yaptığı ziyaretle özdeğerlendirme raporlarının "Fiziki altyapı ve diğer teknik kriter/ölçütleri ne ölçüde” karşıladıklarına dair yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında üniversite temsilcileri de yer aldı.