Raporda, sivil toplum örgütlerinin, siyasete yön veren önemli baskı gruplarından birisi olduğu, eylem planında ise bir siyaset ve yönetişim okulunun kurulması gerekliliği tespit edildi.

KAVUKLU

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Çalıştay’ın sonucunu güzel bir şekilde raporlandırma ve bu raporlar ışığında bir eylem planı oluşturma fırsatı elde ettiklerini belirtti.

Kadının siyasette görev almasının önemine vurgu yapan Kavuklu, “Kadının kadını siyasette desteklemesi, yeniden yapılandırılması ve örgütlendirilmesi çok önemli” dedi.

“BİZ KADIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ OLARAK GÜÇLERİMİZİ, İŞ BİRLİKLERİMİZİ DERİNLEŞTİRMELİYİZ”

İçim Çağıner Kavuklu yapılabilecekler konusunda şunları kaydetti:

“Çıkan raporda sivil toplum örgütlerinin, siyasete yön veren önemli baskı gruplarından birisi olduğu tespit edilmiştir. Biz kadın sivil toplum örgütleri olarak güçlerimizi, iş birliklerimizi derinleştirmeliyiz. Yanımıza da üniversitelerimizi, araştırma görevlilerimizi de alırsak bu konuda başarılı olabileceğimiz ortadadır. Bu Çalıştay sonucunda çıkan eylem planımızda bir siyaset ve yönetişim okulunun kurulması gerekliliği tespit edilmiştir.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen de, çalıştay sonucu hazırlanan rapor ve eylem planı ile ilgili bilgi aktardı.

Doç. Dr. Erbilen, hazırlanan raporun metne döküldüğünü ve 1 yıllık eylem planı hazırlandığını söyledi.