Dört kez sahte dava açarak, 25 bin TL maddi menfaat sağlayan avukat Süleyman Kurtuluş, 13 davadan suçlu bulundu. 

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya açıkladı.

Ozankaya, sanık Süleyman Kurtuluş’un dört kez sahte dava açarak aynı suçu peşi sıra işlediğine dikkati çekerek, bu suçlardan 25 bin TL maddi menfaat sağladığına vurgu yaptı.

Avukatlık mesleğini icra eden bir kişinin, böylesi saygın mesleğe yakışmayan bir suç işlendiğine vurgu yapan Kıdemli Yargıç Ozankaya, sanığın suçlarına hukuku alet ederek hem mahkemelere hem de avukatalar olan güveni sarstığını kaydetti.

Sanığın suçu 4 kez, planlı işlediğini belirten yargıç Ozankaya, suç tarihinin üzerinden 6 yıl geçtiğini, sanığın o dönemde temin ettiği 25 bin TL’nin azımsanmayacak bir miktar olduğunu ifade etti.

Ozankaya, sanığın bu parayı geriye iade etmediğini, işlediği ‘Sahte Evrak Tedavüle Sürme’ suçlarının en yaygın suçlar arasında olduğuna vurgu yaparak, sanığı ibret verici ve caydırıcı bir ceza takdir etmeyi uygun bulduklarını ve 3 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.