30 örgüt, “bıçak artık kemiktedir” diyerek, 26 Nisan Cuma günü saat 18.00’de sokağa inme kararı aldı. Dereboyu’nda buluşacak örgütler Meclise yürüyecek, seslerini yükseltip, hesap sorarak ‘yeter’ diyecek.

Tüm örgütler adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan (KTOEÖS) yapılan açıklamada, eylemle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Adamızın kuzeyinde yaratılan hırsızlık, soygun, yağma, talan, rüşvet, torpil, peşkeş, kara para aklama düzeninden sermaye de, ülkeyi yönettiğini iddia eden siyasiler de, yandaşları da nemalanmaktadır.

Sahte üniversiteler, eğitim kurumları, diplomalarla, ihalesiz yakıt alımlarıyla, vergi kaçakçılığı, yasa dışı izinler, vatandaşlıklarla, rüşvet, insan kaçakçılığı ile yaratılan bu çürümüş düzende; nüfus politikası olmaksızın imar plansız ve alt yapısız olarak sürdürülmekte, tarım toprakları inşaatlaştırılmakta, doğal kaynaklar, kıyılar, dereler, ormanlar talan edilmektedir.

Üretim bitirilmekte, halk fakirleştirilip orta sınıf ortadan kaldırılırken, sermaye, bakanlar, ‘iktidar sahibi’ üst düzey yöneticiler ve İnterpol’ün aradığı suçlular da servetine servet katmaktadır.

Yargılanması gereken siyasiler ülkemizi yönetir duruma gelmiş ya da getirilmiştir. Kamusal hizmetlere yatırım yapılmayarak özelleştirmeye teşvikler, vergi afları sağlanırken, toplumumuzun tüm kesimlerine itibar suikastı yapılırken, ülkemizi yönettiğini iddia edenler, en üst kademesindekiler bu düzenden rant elde etmektedir. Tarikatların, vakıf, dernek aracılığıyla örgütlenmelerine, bizzat ‘devlet’ eliyle izin verilmekte, çanak tutulmaktadır. Eğitimimize, üretimimize, sosyal alanlarımıza müdahaleye, kurumlarımızın ele geçirilmesine izin verilmektedir.

Demokratik değerlerimiz ortadan kaldırılmakta, rejim karşıtı sesini yükseltenler yargılanmakta, tutuklanmakta, düşünce ve ifade özgürlüğü suç sayılmakta, seyahat özgürlüğüne müdahale edilip Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

 • Yaratılan bu bataklık kurutulmalı tüm yetkili ve sorumlular hesap vermelidir.
 • Bu yağma düzenini yaratan ayrıcalıklı ‘asilzadeler’ açık ve şeffaf bir şekilde yargılanmalıdır.
 • Yetkili ve sorumlu olan ancak yasaları malıymış gibi istediği şekle sokarak menfaat elde eden, anayasaya, yasalara uymayan, yandaşlarına ayrıcalıklar yaratarak ‘saadet zinciri’ oluşturanlar hesap vermelidir.
 • Bu düzeni yaratanlar, bu düzenden nemalananlar yargılanmalı, hesap vermeli, bu bataklık kurutularak temiz toplum, temiz yönetim kurulmalıdır.
 • Halkın alım gücünü yükseltecek, insanca yaşanabilecek ekonomik tedbirler alınmalı, stabil para birimine geçilmeli, yoksulluk bitmelidir.
 • Kıbrıslı Türklerin iradesi ve kendi kendini yönetme hakkı iade edilmeli, sağlık, eğitim, nüfus, vatandaşlık alanlarındaki dayatma politikalara, tüm müdahalelere son verilmelidir.
 • Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler ivedilikle başlatılmalı, federal çözümle sonuçlandırılmalı, adamızın kuzeyinin de uluslararası hukuk içerisinde olması sağlanmalıdır.

Bıçak artık kemiktedir. Bu düzeni yaratanlara, hırsızlara, yolsuzlara dur demek için, yetkililerin, ‘asilzadelerin’ da hesap vereceği bir düzen oluşturmak için, irademiz, özgür ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız için, 26 Nisan 2024 cuma saat 18.00’de Dereboyu Citroen ışıklarında buluşup Meclise yürüyor, bu düzene hep birlikte sesimizi yükseltiyor, hesap soruyor,  ‘yeter’ diyoruz.

İşverenlerden asgari ücrete itiraz! İşverenlerden asgari ücrete itiraz!
 1. BASINSEN
 2. BES
 3. ÇAĞSEN
 4. DEV-İŞ
 5. ELSEN
 6. GÜÇ-SEN
 7. KOOPSEN
 8. KTAMS
 9. KTOEÖS
 10. KTÖS
 11. TIP-İŞ
 12. TÜRKSEN
 13. ARİF HASAN TAHSİN VAKFI
 14. BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ
 15. BARIŞ DERNEĞİ
 16. BARIŞ VE DEMOKRASİ İNİSİYATİFİ
 17. HASDER
 18. GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ
 19. KIBRIS PİR SULTAN ABDAL DERNEĞİ
 20. KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ
 21. KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI
 22. KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
 23. KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI
 24. MAĞUSA İNSİYATİFİ
 25. YEŞİL BARIŞ HAREKETİ
 26. BAĞIMSIZLIK YOLU
 27. BKP
 28. CTP
 29. TDP
 30. YKP