5. Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayında, Devletin diğer kurumları tarafından yapılması gereken fakat halen Polis Örgütü tarafından yerine getirilen birçok görevin, günün gelişen ve değişen koşulları ve Polis Teşkilatında yaşanan personel sıkıntısından dolayı ilgili kurumlara devredilmesi konuları ele alındı.

Çalıştay kapsamında, “Yüksek Mahkeme, Hukuk Dairesi, Merkezi Cezaevinin Yetki Alanına Giren Görevler, Hasarla Neticelenen Trafik Kazalarının Soruşturulması,

Trafik Cezalarının Dağıtımı ve Tahsili, Dış Kurumlardan Gelen Soruşturmalar ile Muhaceret Dairesinin Yetki Alanına Giren Görevler” konu başlıklarında paydaş kurum temsilcileri ile bir araya gelinerek, mevcut durum, yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenlerle ilgili çözüm önerileri ortaya konmuştur.

Polis Örgütü bünyesinde düzenlenen çalıştay; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu TOPALOĞLU, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver ÖZTÜRK, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER’in yanı sıra, Polis Teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis mensupları, Güvenlik Kuvveleri Komutanlığı Temsilcisi ile diğer Devlet Daireleri ve Kurum temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi.