Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu 7 kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.”

Dikkat... Bu bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak Dikkat... Bu bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

İşte yasaklı göçmen ilan edilen şahıslar şöyle:

1.Yuhonq YANG-15.9.1994
2. Dıngıtan WU-10.8.1994
3. Ku LU-24.12.1997
4. Jıan ZHANG-1.5.1985
5. Tao DU-26.2.1973
6. Bin DAi-6.12.1991
7. Ruıvanq MA-14.12.1995