Açıklamanın tamamı şu şekilde:

7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasasının, 51, 52 ve 53’üncü maddeleri, hangi hizmet sınıfı için, hangi öğrenim koşulunun aranacağını öngörmektedir.

  Kamu hizmetlerinin gerektirdiği, asıl ve sürekli görevleri yerine getirecek kadroların hizmet şemalarının aranan nitelikler başlığı altında, ilgili kadroya atanacaklarda aranacak diğer hususların yanında, mezuniyet koşulları da belirtilmektedir.

  Yukarıda belirtilen genel kurala rağmen, bir çok teşkilat yasasında yer alan hükümler ile,7/1979 sayılı kamu görevlileri yasasında yer alan benzeri hükümler farklılık göstermekte ve birbiri ile çelişmektedir.

  Bunun dışında, aynı hizmet sınıfında yer alan farklı kadroların hizmet şemaları incelendiğinde, herhangi bir standardın olmadığı ve her kadro için farklı farklı  mezuniyet koşulları arandığı gözlemlenmektedir.

  Gelişen yeni teknolojiye paralel olarak, öğretim kurumlarında yeni bölümlerin açılmış olması, bazı yeni eğitim kollarının açılması, yıllar önce hazırlanmış hizmet şemalarının hükmünü yitirmesine neden olmuştur.

  Bu durumda, kamu hizmeti komisyonunca ilan edilen münhal kadrolara, birçok genç adayın müracaat etmesine engel olmaktadır. KKTC devletinin beyin göçüne neden olabilecek bu anomaliyi sürdürme lüksü yoktur.

  Bu gerekçeyle MEMUR-SEN olarak, kamu görevlileri yasasının ilgili kuralları ile bu kurallar altında oluşturulmuş olan hizmet şemalarının yeniden gözden geçirilerek, gerekli yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması hususunda;

Polisten sürücülere uyarı! O yolda buzlanma var... Polisten sürücülere uyarı! O yolda buzlanma var...

  Hükümeti ve personel dairesini göreve davet ediyoruz.