Meclisten yapılan açıklamaya göre, bugün 9.30’da toplanan Komite, gündeminde bulunan “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. 

Erhürman: Hiç olmazsa insanları birbirine kırdırmayın Erhürman: Hiç olmazsa insanları birbirine kırdırmayın

Komite ilk olarak, “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu tamamladı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

- Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Komite daha sonra, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamlayarak, madde madde görüşmeye başladı. Komitenin bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında devam edeceği kaydedildi. 

Komite toplantısına davetli olarak,  Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Merkez Bankası ve KTAMS’dan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu. 

- Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Komite son olarak “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti. Komitenin bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Konut Edindirme Birimi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili Filiz Besim, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ziya Öztürkler katıldı.