Tarım Dairesi, 14-20 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 26 numuneden 25’i temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd. ait “Armut Devecide” limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tamamı temiz çıktı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.