Barçın'ın açıklaması şu şekilde:

‼️ EĞİTİM BAKANLIĞI SUÇ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

‼️ SAYIŞTAY DERHAL GEREĞİNİ YAPMALI

⭕️ Eğitim Bakanlığı dün şahsıma yönelik yapmış olduğu basın açıklamasında 70 Bin TL'lik kaynak aktarımının 19 Mayıs tören giderlerinin karşılanması için olduğunu ifade etmiştir.

⭕️ Yani Bakanlık, Mayıs ayında ilgili kalemdeki ödenek tutarını aşan bir harcamanın yapılması yönünde talimat verdiğini kabul etmiştir.

⭕️ Fotoğrafta da gördüğünüz üzere 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası'na göre ilgili kalemdeki ödenek tutarını aşacak şekilde harcama talimatı verilmesi suç teşkil etmektedir.

⭕️ Diğer taraftan yasa, suç teşkil eden bu duruma karşı gerekli yasal işlemleri başlatmayanların da suç işlediğini söylemektedir.

⭕️ Bu çerçevede Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası'nın öngördüğü suçun işlendiği yani ilgili kalemdeki ödenek tutarından daha fazla bir harcama yapılma talimatı verildiği Eğitim Bakanlığı tarafından basın açıklaması ile itiraf edildiğine göre Sayıştay derhal gerekeni yapmalıdır.

⭕️ 'Nasıl olsa daha sonra başka kalemden aktarırız' diyerek ilgili kalemdeki paradan daha fazla bir paranın harcaması için talimat verilmesinin bir suç olduğunu tüm bürokrat arkadaşlara bir kez daha hatırlatmak isterim.

#Gidecekler #BizDüzelteceğiz

Bir şunu diyen bir yazı 'Suç ve Cezalar ONYEDİNC KISIM Suç ve Cezalar 94. (1) (2) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak ödenek tutarını aşan ya da ödenek olmadığı halde harcama talimatı veren harcama yetkilileri bir suç işlemiş sayılırlar ve mahkumiyetleri halinde mahkumiyet tarihindeki aylık asgari ücretin otuz katına kadar para cezasına çarptırılırlar. Yukarıdaki inci fikrada belirtilen, mevzuata aykırı işleme ortak olan, bu işleme göz yuman, onay veren, gerekli yasal işlemleri başlatmayanlar bir suç işlemiş sayılırlar ve mahkumiyetleri halinde yukarıdaki (1)'inci fikrada belirtilen cezaya çarptırılırlar.' görseli olabilir