Alınan ekonomik tedbirler şöyle:

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan döviz cinsinden kiralamalarda 31 Aralık 2023 tarihine kadar kur sabitlemesine gidilmesine, 

Döviz cinsinden yapılmış kira sözleşmelerinde %13, Türk Lirası cinsinden kira sözleşmelerinde %8 olan stopaj vergisinin, %3’ünün kiracıya iade edilmesine yönelik düzenleme yapılmasına,

2022 yılı Aralık ayından itibaren Türkiye’den yapılan ithalatın TL cinsinden olması zorunluluğu göz önünde bulundurularak, döviz kurundaki değişikliklere göre fiyatlama yapıp yapmadığı hususunda tüm perakendecilerin denetime tabi tutulmasına,

Liman işçileri ücret tarifelerinde 2023 yılsonuna kadar kur sabitlemesine gidilmesine,

Gemilerle ilgili harçlar ve ücretler yasası uyarınca alınan ücretler için 2023 yıl sonuna kadar kur sabitlemesine gidilmesine,

Liman ücretlerinde uygulanacak dolar kuru için 2023 yıl sonuna kadar kur sabitlemesine gidilmesine,
Döviz kredisi taksitlerini ödemede zorlanan vatandaşlarımızın kredilerinin vadelerinin uzatılması ve taksitlerinin yapılandırılması için düzenleme yapılmasına,
Temel tüketim malları ile bazı hizmet gruplarında KDV’nin sıfırlanmasına, bazılarında ise indirime gidilmesine,
Buna göre her tür yerli süt ürünlerinde (yerli peynir mayası ve konsantresi dahil), 
yumurtalarda, 
şişelenmiş sular ile belediye ve muhtarlıklara yapılan şebeke suyu teslimleri ile belediye ve muhtarlıkların yaptıkları şebeke suyu teslimlerinde, 
her tür bebek bezlerinde, 
yenilebilen sofralık bitkisel yağlarda, 
zeytinde, 
yaş sebzede, 
işletmelerde yürütülen faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan ve geri dönüşüm için kullanılacak atık yağlarda 
paluzede, köfterde, 
hasta ve yaşlı altı bezleriyle her türlü kadın hijyenik ped ve aynı amaçla kullanılan diğer hijyenik ürünlerde, 
her tür cerrahi maske ve muayene eldivenlerinde, 
Federasyonlara bağlı spor klüpleri ile Bakanlar Kurulu tarafından hayır kurumu olarak ilan edilen vakıf, kurum, dernekler ve okul aile birlikleri, devlete ait kurumlar, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen piyango ve balo biletleri ile vakıf ve derneklerin kuruluş amaçlarına uygun düzenleyecekleri etkinliklerin giriş biletlerinde,
tüm evcil hayvanların yem ve mamalarında 

KDV oranlarının sıfırlanmasına, 

15 Haziran – 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında süt üreticilerinin ürettikleri çiğ süt bedellerine litre başına 1.2 TL destek verilmesine,

2022-2023 üretim sezonunda çiftçilerden alınan yerli yemlik arpanın hayvan üreticilerine satışında kilogram başına 1 TL destek verilmesine,

Hayvan üreticilerinin ihtiyaç duyduğu, Hayvancılık Kooperatifi tarafından yapılacak kaba ot (balya) ithalatında, kilogram başına 1 TL navlun desteği verilmesine,

Kırsal kesim arsası almış ancak arsa alım bedelini ödeyememiş insanlarımızın, söz konusu bedelleri peşin ödemeleri halinde, gecikme zamlarının bir kereye mahsus affedilmesine,

Kilovat saat başına 10 kuruşluk elektrik teşviğinin artırılmasına yönelik düzenleme yapılmasına,

“İlk Evim Kredi Paketi” uygulamasına 2023 yılı Temmuz ayından itibaren başlanmasına,
İşletmelere verilecek sigorta prim desteğine yönelik çalışmaların ivedilikle tamamlanıp yürürlüğe girmesine, 

İşletmelere yönelik olarak düşük faizli kredi paketi üzerinde çalışmaların ivedilikle tamamlanıp uygulamaya girmesine,

Tarımsal araç, makine ve ekipman alımına yönelik düşük faizli, uzun vadeli kredi paketi üzerinde süren çalışmaların ivedilikle tamamlanıp, paketin devreye sokulmasına,

Yapılacak kur sabitlemelerinde 31 Mayıs 2023 tarihinde geçerli olan USD  20,31, EURO 21,76, Sterlin   25,12 TL kurların sabit kur olarak uygulanmasına karar verilmiştir.