Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesi, halkın temiz ve kesintisiz elektrik enerjisine kavuşması için büyük önemi olan Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte bir elektrik enerjisi bağlantısı kurulması projesinin en erken zamanda yaşama geçmesi için gereken tüm adımların ivedilikle atılacağını vurguladı. 

Başbakan Üstel, “Konuyu ana vatan Türkiye ile en üst düzeyde konuşan kişi olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutacağımızı ve önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde Kıbrıs Türk halkının elektrik sorununu tarihe gömeceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim” dedi. 

Üstel, sadece Türkiye ile karşılıklı çalışan bir elektrik enerjisi iletim ağı kurmanın yeterli olmayacağını iyi bildikleri için KIB-TEK bünyesindeki trafo ve iletim hatlarının yenilenmesi için de üzerlerine düşenleri, yapacaklarını kaydetti. 

Başbakan Üstel açıklamasında şunları belirtti: 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal, siyasal, stratejik geleceğini yakından ilgilendiren ve artık çözülmesi gereken konuların başında enerji geliyor. 

Milli Kıbrıs Davası’na yürekten inanan bir lider olarak ana vatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adamıza denizaltından borularla su getirilmesi projesine olduğu gibi deniz altından kablolarla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında karşılıklı elektrik enerjisi iletimini sağlayacak projemize de güçlü bir destek vermiştir. Ana vatan Türkiye ile her konuda olduğu gibi bu konuda da tam bir uyum içindeyiz ve yakında daha somut açıklamaları birlikte kamuoyu ile paylaşacağız. 

Başbakan olarak KKTC tarafında konuyla ilgili bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar bizzat şahsımın direktifleri doğrultusunda gerçekleşmiş ve süreç bu son aşamaya kadar getirilmiştir. İlgili yasamızı yaparken olduğu gibi bizi ilgilendiren tek şey insanlığın, halkımızın, devletimizin, milletimizin bu işten yarar sağlamasıdır. 

Önümüzdeki günlerde konu hükümetimizde bir kere daha ele alınacak ve Başbakanlığa bağlı olan KIB-TEK’e ilgili adımları hükümetimiz adına atması için yetki verilecektir. KIB-TEK de aldığı yetki ve yapılan yasa doğrultusunda tüm temas ve incelemelerini yaparak geldiği noktayı hükümetimize bildirecektir. 

Konu bu noktaya gelinceye kadar bizler gereken açıklamaları zaman zaman halkımızla paylaşacağız. Benim tüm vatandaşlarımdan ricam bu hassas konuda spekülasyonlara kulak vermemeleri ve sadece bizden gelecek açıklamalara itibar etmeleridir. Hep belirttiğim üzere; halkımıza ne söz vermişsek onu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 1984 yılından bu yana defalarca gündeme gelen Türkiye’den KKTC’ye elektrik enerjisi getirilmesi olayını neticelendirmek ana vatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın büyük desteği ile inşallah hepimize nasip olacaktır.”