Başbakanlık, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gönderilen ilaçların KKTC’ye geçirilmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “kaçakçı” denmediğini, malzemelerin yurda sokulması yönteminin “yasal olmadığının” vurgulandığını kaydetti.

Yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı’nı “böyle bir açıklamayı çarpıtarak dalga geçer bir tavır sergilemekle” eleştiren Başbakanlık, bunun Akıncı’nın  bulunduğu makamı nasıl algıladığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

“Devletin kurumlarını ve hukuk düzenini korumaya yönelik olarak Başbakanlık tarafından ortaya konan duruşa Cumhurbaşkanı Akıncı’nın saygı göstermediği ve alaycı bir yaklaşım sergilediği savunulan açıklamada, bunun halka karşı da büyük bir saygısızlık olduğu ileri sürüldü.

Başbakanlık açıklaması şöyle:

“Dün Başbakanlığımız, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, kimden ve nasıl geldiği henüz daha netleşmemiş olan bir miktar ilaç ve tıbbi malzemeyi Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait bir kamyon ile Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Eczacılık Dairesi ve Gümrük Dairesi’nden izin almadan KKTC’ye geçirmek için kullandığı yöntemlerin, yasalarımıza uygun olmadığını, almış olduğu hukuki mütalaa ile kanıtlamış ve bu görüşleri de kamuoyu ile paylaşmıştır. Aynı paylaşımda ayrıca KKTC’nin hukuk düzenini korumayı temel görev saydığımızın altı çizilmiş ve söz konusu malzemenin kullanılıp kullanılmayacağına daha ileri değerlendirmeler sonucunda karar vereceğimizi de kamuoyuna açıklamıştık.
 
Devletin kurumlarını ve hukuk düzenini korumaya yönelik ortaya koyduğumuz duruşumuza, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın saygı göstermemesi ve alaycı bir yaklaşım sergilemesini, devlet ciddiyetinden uzak bir tavır ve devletin sahibi olan halkımıza karşı da büyük bir saygısızlık olarak görüyoruz.
 
 KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ‘kaçakçı’ denmemiş, malzemelerin yurda sokulması yönteminin ‘yasal olmadığı’ vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanı’nın böyle bir açıklamayı çarpıtarak dalga geçer bir tavır sergilemesi, bilinen tutumunun bir yansıması; KKTC’yi ve bulunduğu makamı nasıl algıladığının bir göstergesidir.

“KKTC BİR KABİLE YÖNETİMİ; BİZ DE KABİLE MENSUPLARI DEĞİLİZ”
 
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs’ın kuzeyinde yasama, yürütme ve yargısıyla çağdaş bir devlet vardır ve bu devlette de Kıbrıslı Türkler yaşamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kabile yönetimi; biz de kabile mensupları değiliz. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanlar KKTC’nin saygın yurttaşlarıdır. Bu saygınlığı korumak, hükümetimizin olduğu kadar Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da görevidir.
 
Cumhurbaşkanı’nı görevde kaldığı sürece Anayasa ve yasalara uygun davranmaya ve bu sınırlar içinde hareket etmeye çağırıyoruz”.