Maviş , ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ kitaplarında, "Yönlendirme, Manipülasyon, Duygusal İstismar ve Görmezden Gelme Var" dedi.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ kitaplarında,
YÖNLENDİRME, MANİPÜLASYON, DUYGUSAL İSTİSMAR VE GÖRMEZDEN GELME VAR
Geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ ders kitabı içerisinde insan hakları, yerel/evrensel/biz/ötekiler, demokrasi/laiklik, cinsiyet, anlam hatası ve çocuğa görelik gibi alanlarda sorunlu örnekler yanında ‘görmezden gelme’ veya ‘ötekileştirme’ de gözlenmekteydi. 
Bu yıl güncellenen ve değiştirilen kitaplarda ise bu sorunlar derinleşmiştir. Bunun yanında çocukta olumsuz izler bırakacak manipülasyon, yönlendirme, ihmal ve duygusal istismar içeren görseller kitaplara eklenmiş, eğitim/kültür bilgisi açısından ise yerellik, çocuğa görelik, uzaktan yakına ilkesi dikkate alınmamış; yansızlık, ayrımcılık, din ve vicdan hürriyeti ile ilgili yasal mevzuat ile sorunlar oluşturmuştur. Kıbrıslı Türk Toplumu’nun din algısına, toplumsal yaşama kültürel bir müdahale söz konusudur.
Sorunlu eski kitaplar ile sorunları derinleşmiş yeni kitaplar arasında gözle görülür farklar ise;
1- Kitaplarda yönlendirme ve manipülasyon yapılmaktadır.
Hazırlanan kitaplar gerçeğin çarpıtılarak, mantıksızlaştırılarak, abartılarak,  farklı yorumlayarak veya gizleyerek, manipülatörlerin dini beklentilerini, bağnazlığını ve aşırılığını gerçekleştirmek için birer araçtır. Kitaplardaki bilgiler çocuklara düşünmek veya değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu zamanı tanımadığı gibi, karşısındakine de istediğini elde etme şansını artırır. Sorgulama, seçme, geliştirme yeteneğini kısıtladığı ve tek bir gerçeğe sualsiz inanç beklenildiği ve bu dini beklentiyi yerine getirmesi gerektiği yönde bir birey olma / yetişkin olma yolculuğuna direktif olarak yol açtığı fikri ile duygusal manipülasyon olarak mantıkta uyuşmaktadır. Kitaplardan soru cevap kısmı kaldırılarak çocuklara açık bir duygusal manipülasyon empoze edilmektedir.
2- Duygusal istismar içeren görseller ve dogmatik bilgiler kitaplara yerleştirilmiştir.
Çocuklar 12 yaşa kadar görsel öğrenme ile öğrendikleri bilgileri pekiştirirler. Çünkü 12 yaşa kadar bilgi, gözlem ve deneme yanılma ile kavramsallaştırılır. 12 yaş sonrası düşünme ve sorgulama dönemidir. O yüzden küçük yaş gruplarına din eğitimi öğretim değil, dogmatik dayatmadır.
3-. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde sınırlı kapsamda olan diğer dinler kitaplardan çıkarılmıştır.
Tüm dinlerin ve inançların anlatılması ile bireyler kendilerine yakın bulduğu inancı seçerler. Bunun içinde önce tüm dinleri ve inançları bilmek gerekir. Tek başına din dersini tek bir din üzerinden anlatmak, dayatma ve yönlendirme olur. Bu eğitim ilkelerine terstir. Çocukların bilgi/gerçeklik edinme gereksinimleri ve ihtiyaçları vardır.