Amcaoğlu ile Nava Brüksel'de bir araya geldi Amcaoğlu ile Nava Brüksel'de bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

2 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşmeli bulunan serbest çalışan hekimlerden reçetelerini yazdırarak yine Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşmeli eczanelerden %80 indirimli ilaç almakta olan sigortalıların dikkatine:
Sigortalılarımızın ve/veya geçindirmekle yükümlüleri almakta oldukları ilaçlarından KRONİK HASTALIKLARI olduğu için hekimleri tarafından sistemde işaretlenmiş olması kaydıyla, doktorun belirlemesi koşuluna bağlı olarak 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık veya 6 aylık olarak reçetelendirilebilecektir.
Buna göre sigortalılarımız ve/ veya geçindirmekle yükümlüleri, kronik reçetesi sürdüğü müddetçe ve doktorunun yeni bir kontrol önermemesi halinde yeniden doktora gitme gereği duyulmaksızın ilaçlarını bu sistemden faydalanarak edinebileceklerdir.
Kronik hastalığı için aldığı ilaçların 4 kaleme kadar olanı tek bir reçeteye yazılabilecek ve bu aylık 2 reçete hakkının biri olarak kabul edilecektir. Sigortalılarımız ile onların geçindirmekle yükümlülerinin kronik hastalıkları 4 kalemi aşıyorsa hasta bu sistemle ikinci reçete hakkını da kullanmış olacaktır.
Adil, hızlı, yasal ve denetlenebilir bir hizmet vermek adına özellikle kronik hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen bu yeni sistem ayrıca ilaç sarfiyatını önlemek ve doktorun öngördüğü dozun birden fazla reçetede yazdırılarak ihtiyaçtan fazla ilaca erişimin yaratabileceği gerek sigortalıların hak ve menfaatlerini kullanması gerekse de toplum sağlığının korunması maksadıyla düzenlenecektir.