Uluslararası Final Üniversitesi TMSYO Müdürü ve öğretim üyesi Doç. Dr. Nafiya Güden "Çatalköy-Esentepe bölgesini geliştirme projesi" için yapmış olduğu açıklamada; "Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu olarak bölümlerimiz ve derslerimiz genelinde sürdürülebilir turizm gelişimi hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz. Müfredatımızda yer alan TRHM306 Turizm Politikası ve Planlama dersinim temel öğrenme çıktısı bir turizm planı geliştirmeyi pratik uygulama yoluyla öğrenmedir. Bu amaçla üniversitemizin ana kampüsünün bulunduğu Çatalköy-Esentepe bölgesini geliştirme projesi, eğitimimize dahil edilmiştir"dedi.

Ertuğruloğlu: Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türkü’nün de gücüdür Ertuğruloğlu: Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türkü’nün de gücüdür

Bölgeye yönelik sürdürülebilir bir turizm planının araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla dersteki uluslararası öğrencileriyle birlikte Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile bir araya gelen Güden ve öğrencilere bölgenin ilgi çekici yerleri ve hazineleri gösterildi. Belediye Başkanı ile yüksekokul müdürü arasında bölgenin durumu görüşüldü ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.
 
Esentepe Çatalköy Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok ise yapmış olduğu konuşmada; "Çatalköy-Esentepe Belediyesi, turizm sektöründe önemli bir rol oynayan KKTC'nin en yüksek yatak kapasiteli belediyelerinden biridir. Bölgenin çevreye, sosyo-kültüre ve yerel halkın ekonomisine olumlu etkiler yaratarak sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için, turizm endüstrisini, turistleri ve yerel halkı da kapsayacak şekilde tüm paydaşlarda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine ilişkin farkındalık yaratılmalıdır. Bölge turizmini ilgilendiren bu konular öğrencilere açık ve şeffaf bir şekilde sunuldu" şeklinde konuştu.

Bölgenin yerel halkın ve turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi için planlanan tüm projeleri ve bugüne kadar yapılanları bizzat ayrıntılarıyla anlatan Kırok, "bu tür projeler, Hz. Ömer Türbesi’ndeki Sosyal alanların, kafeteryanın ve çevrenin düzenlemesi; bu yıl ilk festivaline ev sahipliği yapan Alagadi sosyal kompleksi, iyileştirilmiş yol işaretleri, aydınlatma işaretleri, temizlik projeleri, geri dönüşüm projeleri, yerel kültürel yeteneklerin yer aldığı uluslararası festivallere, spor etkinliklerine ve gezileri finanse etmek için sponsorlarla çalışmak gibi sosyal projeler için iyileştirilmiş finansman yaratmaktadır" dedi. 

Öğrenciler, inanç turizmi, tarih ve kültür turizmi, doğa yürüyüşü ve kuş gözlemciliği (özellikle Esentepe bölgesi), güneş, deniz ve kum, alışveriş ve daha birçok potansiyele değinirken kapasite ve alternatif turizm modellerini sorguladılar. 
UFÜ TMSYO ve Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı arasındaki toplantı, UFÜ Turizm Departmanı tarafından daha fazla danışmanlık yapılması ve üniversite ile belediye arasında  bazı projeler için fırsat yarattı.

Eğitim ziyareti, bölgelerin kalkınmasında ve geleceğinin planlanmasında üniversiteler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışmasının önemi konusunda farkındalığı bir kez daha artırdı.