KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023-2024 eğitim yılı okul kitaplarını “gizli” bir şekilde güncellediğini savunarak, eleştrilerde bulundu ve “Bunun adı ‘kitapların güncellenmesi’ değil, doğrudan kültürel bir müdahaledir” iddiasında bulundu.

Maviş yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bürokratlarını eleştirerek, şöyle devam etti:

“Her dönem için eğitim programları ve kitap içeriklerinin, değişen ve gelişen dünyaya uyumlaşması için düzenlenmesi bir gerekliliktir. Ancak, bu değişimler akademisyenler önderliğinde eğitim bilimcilerden oluşan, şeffaf ve demokratik bir süreçle oluşturulmuş komitelerin ortaya çıkaracağı çalışmalar olmalıdır.

Görünen odur ki, bu yapılan güncellemede, akademisyenler çağrı yapmalarına rağmen istekleri dikkate alınmamış, kitaplar el altından gizlice kurulan komitelerde eğitim bilimi ve pedagojiden uzak, fikirlerin önemsenmediği, tepeden dayatmalarla hazırlanmıştır.”

Maviş, kitapları ilk bakışta inceledikleri zaman göze çarpan ciddi pedagojik sorunlar gördüklerini ifade ederek, “Sendikamız, çeşitliliği savunmakta ve yıllardır eğitim programları ve kitapların din, dil, ırk, etnik köken, kültürel farklılıklar ve cinsel yönelim ayrımı yapmadan kapsayıcı bir şekilde düzenlenmesini talep etmektedir. Fakat güncellenmiş olduğu iddia edilen kitapların içerisine baktığımızda bu öğelerden yalnızca biri olan dini kapsadığını, onun da yüzlerce din içerisinden sadece tek birine özel yapıldığını gördüğümüz zaman, niyetin ne olduğu anlaşılmaktadır” dedi.

“Güncelleme” diye kamuoyuna yansıtılan değişikliklerin, insan hakları ilkeleriyle bağdaşan veya eğitim programlarında çeşitlilik yaratan değişiklikler olmadığını savunan Maviş, “tam tersi, bu temelleri çarpıtarak, belirli bir kültürü ve görüşü dayatma yaklaşımı” olduğunu öne sürdü.