Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır ve onları her türlü tehlikeden korumak, sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ne yazık ki, çocuklar, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal gibi çeşitli insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Çocuklar, toplumun en savunmasız ve korunmaya muhtaç bireyleridir. Onların güvenli bir ortamda büyümeleri, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşır. Ancak, ne yazık ki, çocuklar çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Çünkü olmayan her ne var ise ülkemizde artık her an olmaya başladı. 

Her çocuğun doğuştan sahip olduğu temel insan hakları vardır. Bu haklar, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla belirlenmiş olup, uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli belgelerle güvence altına alınmıştır. Bizler de onların bu haklarına sahip çıkmakla mükellef birer bireyiz. Önce aile ile. Ağlayan bu sorumluluk, ardından eğitim, toplumsal ve yasal olarak devam eder. Her bir çocuk geleceğin güvencesi ve teminatıdır. Onları koruyup kollamak ve tüm tehlikelerden sakınmaktır en birinci görevimiz. 

Son zamanlarda ardı ardına yaşanan üzücü olaylar artık çok sıkı, kalıcı, ve de caydırdı cezaların elzem olduğunu göstermekte. Çocuğa bakan gözlerin uzanan ellerin artık olmaması ve bu tür insanlık dışı davranışların son bulması gerekiyor. Bu tür psikolojik rahatsızlıkları olan ve çocuklarımıza kötü muamele ve benzeri şeyler yapma eğilimi olan kişiler  artık, topumdan temizlenmelidir. 

Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, ihmal ve dijital tehlikelerden uzak tutup korumakla mükelleftir her birey. Okullar ve eğitim kurumları, ocukların korunmasında önemli bir rol oynar. Öğretmenler ve okul personeli, çocukların güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamalı ve istismar belirtilerini fark ettiklerinde gerekli mercilere bildirmelidir. Ayrıca, okullarda çocuk hakları eğitimi verilerek çocukların kendi haklarını öğrenmeleri ve savunmaları teşvik edilmelidir.

Çocukların dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için ebeveynler ve eğitimciler, internet güvenliği konusunda bilinçli olmalı ve çocuklara bu konuda rehberlik etmelidir. Bir çok şeyi internet aracılığı ile öğrenme potansiyelileri çok ne yazık ki. Çocukların internet kullanımı kontrol edilmeli, uygun filtreleme ve denetleme araçları kullanılmalıdır. Ayrıca, çocuklara siber zorbalık ve çevrimiçi tehlikeler hakkında bilgi verilmelidir.

Çocuklara, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde kime başvurabileceklerini öğretmek önemlidir. Bu, ebeveynler, öğretmenler veya güvenilir diğer yetişkinler olabilir. Çocuklar, tehlikeli durumlarla karşılaştıklarında bu kişilere nasıl ulaşacaklarını bilmelidir. Kişisel alan ve mahremiyet kavramlarını öğrenmeleri, kendilerini koruma konusunda bilinçli olmaları yönünde önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Ebeveynler, çocuklarına bedenlerinin kendilerine ait olduğunu ve kimsenin izinleri olmadan onlara dokunamayacağını öğretmeli ve bilgilendirmeliler. 

Sizlere gelince insanlıktan çıkmış hasta varlıklar. Artık pis ellerinizi, gözlerinizi ve emellerinizi ÇOCUKLARIN üzerinden çekiniz. İçinde bulunduğunuz hastalıklı durumdan kurtulma yolları arayınız. Gidin tedavi olunuz. Sizlerin hastalıklı ve pis duygularınızın aleti ÇOCUKLARIMIZ değildir. Yasaların da artık bu tür insanlık suçlarına , kalıcı ve caydırıcı cezalar ile gereğini in ivedilikle yapılması gerektiğini bilmelidir. Çünkü her geçen gün bu, tür olaylar katlanarak yaşanmaya devam ediyor. 


YETER!!!

RUHU, DÜŞÜNCESİ PİS VE HASTA İNSANLARI ARTIK ÇOCUKLARIMIZDAN VE TOPLUMDAN UZAK TUTUNUZ…


KARAKUŞ