Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Alın teri döküp emeğini ortaya koyarak ekonomik hayata katkıda bulunan, ülkemizin refah dolu bir geleceğe ulaşması için özveriyle katkı sağlayan bütün işçi ve emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bütün emekçi yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emekçilerimizin çalışma koşullarını, günün koşullarına çok daha uygun bir hale getirme, sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak için popülizmden uzak, sonuç odaklı adımlar atma, iş güvenliğini ön planda tutarak işçilerimizin çalışma güvenliğini sağlama noktasında, hem bize farkındalık yaratmak için bir imkân sunmakta hem de mevcut politikalarımızı gözden geçirme olanağı tanımaktadır.

Emeğin değerinin yüceltilerek hak ettiği yere getirilmesi, emek sömürüsünün son bulması, emekçilerin ücretlerinin günün koşullarına ve enflasyon göz önünde bulundurularak tespit edilmesi, geldiğimiz noktada vicdani bir yükümlülüktür.

Bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak adımların, sermayeyle ortak akıl ekseninde, üretim ve hizmetlerin çok daha ileri noktaya taşınmasını motive edecek bir düzlemde ele alınması gerekmektedir.

Doğru siyasi hamlelerle birlikte hiç kuşkusuz içerisinden geçmekte olduğumuz enflasyonist ortamın yarattığı kimi negatif etkiler, siyasi popülizmden uzak kalarak alınacak olan doğru ekonomik tedbirlerle önümüzdeki dönemde asgariye indirilecektir. Hiç kuşkusuz işçi ve emekçinin katkısı ve işverenin girişimciliği ve yatırımları ile ekonomik büyüme ve ülkede refahın artması, gençliğe ve yeni nesillere umut verecektir.

KKTC kamu kuruluşlarının kurumsal kapasitesini güçlendirilmesi, geliştirilmesi, bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi, verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlerin alınmasını da aynı zamanda hedefleyecek bu anlayışın yaratacağı olumlu sonuçların, emekçi kesim üzerindeki etkisinin azami seviyede gerçekleşmesi için uğraşmak hepimizin önceliği olmalıdır.

Bu düşüncelerle işsizliğin asgariye indiği, istihdamına arttığı, ekonomik canlılığın yaratacağı refahın adil şekilde dağıtıldığı bir gelecek temennisiyle bütün işçi ve emekçi kardeşlerime aydınlık yarınlar diliyorum.”