Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yapılan lansmanda, Çocuk Çalıştayı sonrasında yapılan çalışmalar ve hazırlanan rapor ve eylem planı tanıtıldı, yine eylem planı çerçevesinde hazırlanan ve gün içerisinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye Sibel Tatar ve hukukçulardan oluşan ekibi tarafından sunulan Çocuk Adalet Yasa Tasarısı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Lansman’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, çocukları ve gençleri konu alan, onları en iyi şekilde geleceğe taşıma amacı taşıyan bu çalışmaların önemine değinerek, başta eşi Sibel Tatar olmak üzere, emeği geçen herkesi teşekkür etti. KKTC’nin fedakarlık, özveri ve birlikte başarmak anlamına geldiğini kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanlığının sadece siyasi meselelerle uğraşan bir kurum olmadığını, sosyal çalışmalarla toplumun her kesimine dokunduğunu ifade etti.

Sibel Tatar, çocukların toplumun geleceği, yarınları, umutları ve en kıymetli varlıkları olduklarını kaydederek, onlara hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini kaydetti ve Çocuk Hakları Çalıştayı’nda ortaya çıkan eylem planının ülkedeki çocuklara, ilgili kurum, kuruluşlara ve araştırmacılara önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Çocuk Adalet Yasa Tasarısı hakkında bilgilendirme yapan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri Ziba Akkurt, sunmuş oldukları tasarının 1996 yılında ülkede kabul edilen ve iç hukukun bir parçası haline gelen BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye uygun olarak hazırlandığını aktardı.

Çocuk Hakları Çalıştayı raporunun 3 yıllık eylem planı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Kadın, Aile ve Çocuk Komitesi üyesi Doç. Dr. Süheyla Erbilen ise, 29-30 Mart tarihlerinde tüm paydaşlardan oluşan 120 kişi ile birlikte 6 farklı başlık altında iki gün boyunca yapılan görüş alışverişi sonucunda bir rapor çıkardıklarını ve bu raporda ortaya çıkan tespitleri pratikte uygulamaya koyabilmek adına 2023-25 yıllarını kapsayan ulusal eylem planı oluşturduklarını aktardı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, lansmanda yaptığı konuşmada, gelecekte bu ülkeyi yönetecek gençlerin ve çocukları geleceğe en iyi şekilde taşıyacak söz konusu etkinliğin ve çalışmaların çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, ortaya çıkan raporların ve tasarının büyük bir çalışma olduğunu vurguladı ve başta eşi Sibel Tatar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Ortaya çıkan kitapçığın birçok bakanlığı ilgilendirdiğine dikkat çeken Tatar, bugün sunulan Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanması ve Fasıl 157 ile değiştirilmesi halinde, çocukların hem sağlık, hem adalet hem de eğitim anlamında gelişmesine büyük katkısı olduğuna inanç belirtti.

Tatar, KKTC’nin her insanını kucaklayan ve birlikte var olmayı başaran bir devlet olduğunu kaydederek, mücadele yıllarında ve son yıllardaki pandemi sürecindeki halk dayanışmasını vurguladı.

“KKTC’NİN YAPISININ DAHA DA GÜÇLENMESİ İÇİN HER TÜRLÜ İHTİYACA KARŞILIK VERMEK GEREK”

Tatar,  KKTC’ye sahip çıkmak gerektiğini kaydederek, “KKTC, fedakarlıktır, özveridir, birlikte başarmaktadır” dedi.

KKTC’nin yapısının daha da güçlenmesi için her türlü ihtiyaca karşılık verilmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, daha önce yapılan Aile Çalıştayı’nı ve özel gereksinimli çocukların güçlendirilmesi için Meclis’ten geçen Özel Eğitim Yasası’nı anımsattı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nın sadece Kıbrıs meselesini görüşen, farklı siyasi meselelerde mücadele eden bir kurum olmadığına, bütün sosyal çalışmalarla toplumun daha da güçlenebilmesi için çalışmalar yürüttüğüne işaret etti.

“KIBRIS TÜRK HALKI TÜM DÜNYAYA, EVRENSEL DEĞERLERİN BİR PARÇASINI OLUŞTURDUĞU MESAJINI VERİYOR”

Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi değerleriyle, tüm dünyaya evrensel değerlerin bir parçasını oluşturduğu mesajını verdiğini belirterek, çocukları bu şekilde kucaklamaktan, şefkatlerinin ve adalet duygularının onlara değmesinden duyduğu büyük bahtiyarlığı dile getirdi.

SİBEL TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Çocuk Hakları Çalıştayı’na ve Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’na öncülük eden Sibel Tatar ise, konuşmasına ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir” sözüyle başladı.

Çocukların toplumun geleceği, yarınları, umutları ve en kıymetli varlıkları olduklarını kaydederek, onlara hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini kaydeden Sibel Tatar,  1.Çocuk Hakları Çalıştayı’nda ortaya çıkan eylem planının ülkedeki çocuklara, çocuk ile ilgili kurum, kuruluşlara ve araştırmacılara önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Sibel Tatar, Çalıştay’ı hayata geçirmelerine katkı koyan, öncesindeki toplantılara ve çalıştaya katılan tüm kurum ve kuruluşlara; moderatör ve raportörlere, tüm katılımcılara, Ulusal Eylem Planı’nı hazırlayan Doç. Dr. Süheyla Erbilen ve Araş. Gör. Fatma Türüç’e teşekkürlerini sundu.

Hazırlamış oldukları Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’nın, çağ dışı kalmış Fasıl 157 Çocuk Suçlular Yasası’nın yerine ülkede 12 Mart 1996 yılında kabul olunan “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” kurallarına uygun olduğunu söyleyen Sibel Tatar, bu tasarının çocukların topluma kazandırılmaları hedefi ile etkin ve adil bir adalet sisteminin oluşturulması amacı ile ve çocuk eğitim evleri, çocuk birimleri ve çocuk cezaevlerine ilişkin kurallarını düzenlediğini aktardı.

Sibel  Tatar, yasa tasarısında kendileri ile birlikte çalışan Av. Laden Asilzade, Av. Melis Türkkal, Av. Arzu İzveren, Av. Melek Mestan, Av. Emel Serdaroğlu, Av. Beste Aybars, Av. Nevin Ersoy, Av. Sevilay Yıldırımer ve Av. Ziba Akkurt’a Kıbrıs Türk halkı ve şahsı adına teşekkürlerini iletti.

AKKURT

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri Ziba Akkurt ise gün içerisinde Cumhuriyet Meclisi’ne sunmuş oldukları Çocuk Adalet Yasa Tasarısı hakkında bilgilendirme yaptı.

Akkurt, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1996 yılında ülkede kabul edilmesiyle iç hukukun bir parçası olduğunu kaydederek, bu sözleşmeye uygun davranma bilinciyle, özellikle dezavantajlı gruplarda bulunan, suça sürüklenen çocukların haklarını veya insan haklarını en üst düzeyde tutarak topluma kazandırılmaları hedefiyle, çocuk hakları dostu Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’nı hazırladıklarını kaydetti.

Yasa tasarısının içeriği hakkında bilgi veren Akkurt, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

ERBİLEN

Cumhurbaşkanlığı Kadın, Aile ve Çocuk Komitesi üyesi Doç. Dr. Süheyla Erbilen ise, Çocuk Hakları Çalıştayı raporunun 3 yıllık eylem planı hakkında bilgi verdi.

Erbilen, toplumdaki bireyler ve devletin almış olduğu tedbirlerle çocukları korumakla mükellef olduğunu kaydederek, ülkedeki kırılgan grupların korunması için hem kurumsal yapının hem de yasaların günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Çocuk hakları çerçevesinde sağlık sisteminden ve eğitim haklarından yararlanma konusunda çocukların sorunlar yaşadığına dikkat çeken Erbilen, koruyucu, önleyici tedbirlere ağırlık verilmesi, çocukların güvenle yaşayabilecekleri ortamların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Erbilen, bu amaçla 29-30 Mart tarihlerinde tüm paydaşlardan oluşan 120 kişi ile birlikte 6 farklı başlık altında iki gün boyunca yapılan görüş alışverişi sonucunda bir rapor ve bu raporda ortaya çıkan tespitleri pratikte uygulamaya koyabilmek adına 2023-25 yıllarını kapsayan ulusal eylem planı oluşturulduğunu bildirdi.