Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Fide Kürşat, Filiz Besim, Jale Refik Rogers, Sıla Usar İncirli, Şifa Çolakoğlu ortak açıklama yaparak, Ahmet Ünsal'ın görevden alınması gerektiğini yineleyerek, yapılanlara karşı sessiz kalmayacaklarını duyurdular.

Yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hatırlanacağı üzere, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan muhalefete mensup kadın vekiller olarak 12 Ocak 2023 tarihinde bir açıklama yaparak, Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik sözlerini temel insan haklarına yapılan bir saldırı olarak nitelendirdiğimizi ve kadınların ekonomik, fiziksel, cinsel ve medeni haklarına yönelik ortaya konan bu ifadeleri kabul etmediğimizi belirterek kınamış, Ahmet Ünsal’ın kamu görevlisi olarak bulunduğu makamın gereklerine uygun davranması, Anayasa ve yasalarda korunan laiklik ve temel hak ve özgürlükler çerçevesinde görevini ifa etmesi gerektiğini belirtmiştik.

13 Ocak 2023 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, Ahmet Ünsal’ın sarf ettiği sözler üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamış, 16 Ocak 2023 tarihli Cumhuriyet Meclisi oturumunda muhalefet vekillerinin soruşturma detaylarına ilişkin sorduğu sorular ve görevini yasalara uygun yapmayan Ahmet Ünsal’ın görevden alınması gerektiğine yönelik taleplere ilişkin hükümet adına söz alan Bakan Erhan Arıklı soruşturmanın başlatıldığını ifade etmişti. 

Bugün yine kabine üyesi olan bir başka bakan hükümetin var olduğunu açıkladığı soruşturma kararının alınmadığını ortada bir soruşturmanın olmadığını belirterek kendi hükümet sözcüsünün meclis kürsüsünden söylediği sözleri yalanlamıştır.

Ahmet Ünsal’ın sözlerinin, Anayasa’nın koruduğu laiklik, temel hak ve özgürlüklerin korunması, din ve vicdan hürriyeti ilkelerini çok açık bir şekilde ihlal etmesinin kabul edilmezliği bir yana, hükümetin toplumun gözünün içine bakarak yalan söylemesi, soruşturma kararı almadan, alındığını söyleyerek topluma karşı yapmış olduğu saygısızlık devlet yönetme ciddiyetinden uzak, lakayt bir tavırdır. Her fırsatta Anayasayı ayaklar altına alan ve yasaları ihlal eden çalışan bu zihniyete karşı mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğimizi ifade ederken, Ahmet Ünsal'ın görevden alınması gerektiğini belirtir ve bu yapılanlara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”