Başbakanlığa bağlı olarak kurulan ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği, Yerbilim Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Deprem Komitesi başbakanlıkta üçüncü toplantısını düzenledi.

Toplantıda 26 Şubat Pazar günden itibaren Gazimağusa bölgesinde bulunan okullardan başlamak üzere ülkedeki tüm okulların depreme karşı risk durumu sıralamasının yapılmasına karar verildi.

Risk sıralamasının yapılmasının ardından ise okulların bina performans analizi ve ileri tetkik çalışmasının yapılmasına ve sonrasında binaların güçlendirilmesi veya yıkım kararının verilmesinin ardından mali boyut çalışmasının yapılmasına karar verildi.