Açıklamada, "İlkokul kitaplarının değiştirilmesi veya güncellenmesi ile ilgili hukuki sürecin başladığını kamuoyu ile paylaşırız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

İlkokul kitaplarının değiştirilmesi veya güncellenmesi ile ilgili hukuki sürecin başladığını kamuoyu ile paylaşırız. 

Telif Hakları Tüzüğüne göre, kitapların değiştirilmesi için öncelikle yazarlardan izin alınması gerekir.

Talim Terbiye Dairesi ve Bakanlığın yazarların izni olmadan kitapların virgülüne dahi dokunması yasa dışıdır.

Yapılan değişiklikler pedagojik açıdan da sorunlu olduğu için Milli Eğitim Yasası’nın 5. Maddesinden 27. Maddesine kadar olan maddelerine aykırıdır.

Sosyal bilgiler kitabında kadınların ikinci plana itildiği için Kadınlara Karşı Tüm Ayrımcılıkların Önlenmesi Sözleşmesine de aykırılık vardır. 

Tekrardan hatırlatırız ki, BUNUN ADI KİTAPLARIN GÜNCELLENMESİ DEĞİL, DOĞRUDAN KÜLTÜREL BİR MÜDAHALEDİR.

 
Ve bu noktada öğretmenlerimiz, bilimi ve bilimsel düşünceyi günlük hayatının merkezine koyarak, kültürel değerlerimizi yerellik ilkesi ve yakından uzağa prensipleri çerçevesinde öğrencilerine aktarmaya devam edecektir.