Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na oy çokluğu! Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na oy çokluğu!

Bakanlar Kurulu, 17 Temmuz 1976 Gaziantep doğumlu Ecevit Aygün'ün, geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle işveren aleyhine dosyalamış bulunduğu tazminat davasını yürütmek ve mahkeme huzurunda hazır bulunabilmesine olanak sağlamak amacıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.