Danışma ve Üst Kurulu’nun, toplantıda aldığı kararlar şu şekilde:

“2013-2018 yılları arasında KKTC’de okul öncesi dönemden ortaokul son sınıfa kadar eğitim sistemi içinde 77 öğretmen ve 34 akademisyenin katkılarıyla ilkokul ve ortaokul eğitim programları ve buna bağlı ders materyallerini oluşturmak amacıyla ‘Temel Eğitim Projesi’ hayata geçirilmiştir.

Projede, eğitimde program geliştirmenin ihtiyaç analizlerini de içine alan planlama, yazma, uygulama, değerlendirme ve yaygınlaştırma basamakları temel alınmıştır. KKTC eğitim sisteminde bütüncül bir yaklaşımla 13 dersi içeren öğretim programı, öğretmen kılavuz kitapları ve ders materyalleri oluşturulmuştur.

Bu süreçte ortaya çıkan ürünler, toplumun tüm kesimlerinin (siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, veliler, öğretmenler vb.)  görüşlerini temel alan araştırma ve incelemeler sonucunda oluşturulmuştur. Kıbrıs Türk tarihinde ilk defa Kıbrıslı Türk toplumuna özgü eğitim programı ve ona bağlı ders materyalleri hazırlanmış, ardından da okullarda uygulanmaya konmuştur."

“AKADEMİSYEN VE ÖĞRETMENLERİN HAKLARI İHLAL EDİLDİ"...

Açıklamada ayrıca, "Yaşanan süreçte ikinci boyuttaki sorun ise telif hakkıyla ilgilidir. Proje kapsamında akademisyen ve öğretmenlerin fikir ve eser hakları ihlal edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, ülkemizdeki Telif Hakkı Tüzüğü’nün 10. Maddesini ihlal etmiştir.

Telif Hakkı Tüzüğü’nün 10. Maddesinde, ‘Eserin işlenmesi, değiştirilmesi ve geliştirilmesi eser sahibine aittir.’ denmektedir. Belirtilen hükümden de anlaşılacağı üzere eser sahiplerinin dışında herhangi bir kişi ya da kurumun değişiklik yapması hukuka aykırıdır. Burada dikkate alınması gereken önemli husus, başkasının eseri üzerinde değişiklik yapmanın akademik etik açısından kabul edilebilir olmadığıdır.

Kitapların içeriği ve görselleri hakkında bilimsel analizler yapmak daha uzun bir süreyi gerektirmektedir. Bu nedenle bu bildiride o konulara değinilmemiştir. Kamuoyuna bu konuda hukuk sürecini başlatacağımızı duyurmak görevimizdir. Sonuç olarak, her türlü bilimsel değişiklik ve geliştirme çalışmasını etik ilkeler temelinde yapmaya hazır olduğumuzu da bilgilerinize getirmek isteriz” denildi.