Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci artan trafik kazalarının nedenini taşıt sayısının gün geçtikçe artmasına bağladı.

Ekinci, artan araç sayısının yarattığı sorunlar daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması ile ülkedeki yaşam kalitesinin de artırılabileceğini söyledi.

Ekinci açıklamasına şöyle devam etti;

‘’Her geçen gün artan araç sayısı yollarımıza ciddi bir yük getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Karayollarına çıkan taşıt sayısının artmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artmakta ve trafik kazaları da çoğalmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilen trafik kazaları çok farklı şekillerde meydana gelebilmekte, kimi zaman bireylerin geçici veya kalıcı sakatlanmalarına ya da ölümlerine neden olabilmektedir. Trafik kazaları, toplumsal bir problem haline gelmiş durumda ve sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafik güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir.’’

Artan trafik kazalarının ekonomik ve sosyal yapı üzerinde önemli kayıplara neden olduğunu belirten Ekinci, ekonomik kayıpların zamanla telafi edilebileceğini ancak, sosyal ve toplumsal kayıpların telafisinin mümkün olmadığını savundu.

Ekinci, trafik kazalarının oluşma şekli ve trafikle ilgili farkındalık düzeyine bakıldığında, genel olarak trafik eğitimi konusunda çok daha ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili yapılması ve alınması gereken tüm önlemlerin hükümet tarafından ivedi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Ekinci, daha etkin trafik politikalarının geliştirimesinin önemine dikkat çekti.

Ekinci birçok yol yapımının halen tamamlanmadığını ve aydınlatmada da ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Yol güvenliği eksik ve/veya yetersiz kalmış, bakım ve onarım bekleyen yollarımızın ivedi şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Ekinci, tamir edilmeyen yolların araçların daha fazla yıpranıp, arızalanmasına ve sürücülerin ani manevralar yapması ile bu durumun trafik güvenliğini önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.

Ekinci şöyle devam etti; ‘’Trafik eğitimi yanında, hükümet yetkilileri ulaşım ve trafik konusundaki eksiklikleri süratli bir şekilde tamamlamak zorundadır. Bu eksiklikler kuşkusuz ülkemizdeki karayolları ve trafik dairesi gibi önemli kurumlarımızı itibarsızlaştırarak değil, ayağa kaldırarak ve gerekli özeni göstererek yapılmalıdır.

İşverenlerden asgari ücrete itiraz! İşverenlerden asgari ücrete itiraz!

Bugüne kadar göreve gelen hükümetlerin projeleri arasında trafik ve ulaşım konusu gündemde olmasına rağmen, yıllar itibari ile ölümlü trafik kazalarında meydana gelen artışlar alınan önlemlerin veya gerçekleşen projelerin etkili veya yeterli olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, hükümet yetkililerinin trafik ve ulaşıma yönelik yeni ve etkin politika geliştirmesi acil ihtiyaçtır.

Trafik ve ulaştırma inşaat mühendisliği disiplini içinde yer almaktadır. Ulaşım altyapısının planlanması, tasarımı, yapımı ve bakımı, mesleğimizin temel taşları arasında yer alır. Trafik akışının yönetimi, güvenliği sağlama ve ulaşım sistemlerini optimize etme gibi görevler, inşaat mühendislerinin uzmanlık alanları arasındadır. KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak sorunların giderilmesi yeni politikalar üretilmesi için için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtiriz.’’