Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bütçe yasa tasarısı oyçokluğu ile geçti. 
TAÇOY
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ekonomi ve enerjiye katkı koyan tüm milletvekillerine teşekkür etti, katkılardan yararlanacağını söyledi. 
Taçoy, 2035 vizyon çalışmasına işaret ederek, herkesin önerisine açık olduklarını, ekonomi ve enerji konusunda gerekli bilgileri verdiklerini, arzulanan ve gitmek istenen yolun planlanmasının yapılacağı vizyon üzerine gittiklerini anlattı. 
Bunu yaparken de bazı gerçekleri, örneğin ülkede kullanılan TL gerçeğini göz önünde bulundurmak zorunda olduklarını ifade eden Taçoy, iki ülke arasındaki işbirliklerinin yanında parasal işbirliğinin yani ekonomik işbirliği ve gümrük işbirliği bacağının tamamlanması gerektiğini kaydetti. 
KIYI TİCARETİ ANLAŞMASI…
Ekonomik ve ticaret anlaşmalarının önemine işaret eden Taçoy, ülkede üretilen ürünlerin Türkiye’ye sorunsuz gönderilmesi için kıyı ticareti anlaşması çalışmalarını tamamladıklarını, 2020’de bunun devreye gireceğini ve ticaretin daha kolay olacağını kaydetti.  
Sanayinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Taçoy, bu konuda geri adım atmadan sanayi üretim kapasitesini ortaya çıkarmak için yasa tasarısı hazırladıklarını kaydetti. 
Kamu yanında turizm, yüksek öğrenim, inşaat sektörünün ülke ekonomisini yakından ilgilendirdiğini, doğru bir planlama ile doğru bir gelişmenin sağlanmasının şart olduğunu ifade eden Taçoy, Hal Yasasının çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve hızlı şekilde tamamlanıp Meclise gönderileceğini kaydetti. 
Taçoy, sanayi bölgeleri, rekabet edebilirlik, teşvikler konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını, küçük ölçekli işletmeler, yatırım yapacak kadınlar için de gerekli girişimlerin, çalışmaların yapıldığını anlattı. 
“YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA BAŞVURU PATLAMASI VAR”
Enerji ve Kıb-Tek’e de değinen Taçoy, ülkede yenilenebilir enerji konusunda başvuru patlaması olduğunu, güneş enerjisi kullanan kişilerin sistem için 3’lü tarifede yazda sorun olmadığını ancak kışta sorun yaratabileceğini ifade ederek, bu konuda yapılan çalışmaları anlattı, bunun kamu, toplum faydasına dönüştürülmesi için çalıştıklarını söyledi. 
KIB-TEK
Taçoy, Kıb-Tek’te borçların eritildiğini ve yatırım yapma noktasına doğru gidildiğini ifade ederek, yüzde 45 – 55 üretimin Kıb-Tek’te kalması gerektiğini kaydetti, bu yönde stratejik plan uyguladıklarını anlattı. 
Hasan Taçoy, bu konuyu Türkiye ve uluslararası uzmanlarla da tartıştığını belirterek, AKSA’nın piyasadan çıkacağı düşüncesiyle ülkedeki kurulu gücü artırmak ve enterkonnektenin gerekliliğine işaret etti.  
“2020’DE EKONOMİ ODAKLI VE ENERJİYİ UCUZLATMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”
Çevre dostu bir üretimin artık ülkede yakalanması gerektiğine değinen Taçoy, bunun girdi maliyetlerini de düşüreceğine dikkat çekti. Amacın 3 yıl içinde elektrik üretimini 12 dolar cent seviyesine düşürmek olduğunu ifade eden Taçoy, 2020’de ekonomi odaklı ve enerjiyi ucuzlatmak için çalışmalar yapacaklarını kaydetti. 
Yakıt analizlerine de değinen Taçoy, en son yakıt analizlerinin 2016’da yapıldığını ve bugüne kadar bunun doğru kabul edildiğini, kendileri göreve geldikten sonra bunu tekrar yaptırdıklarını ve geçen hafta yeni numuneler aldıklarını, üçüncü kez testlerin yapılacağını anlattı. 
Taçoy, yeni dönemde sadece Kıb-Tek için değil ülkeye gelen her çeşit kullanım için akaryakıt testlerinin yapılmasına yönelik gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Taçoy, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. 
AMCAOĞLU
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Kıb-Tek’in bugününün konuşulduğunu ancak esas 1 Ocak 2021 ve 2022’nin tartışılması, konuşulması gerektiğini çünkü kurumun bütçesinin önemli bir kısmının emekli ve çalışan maaşlarına gideceğini kaydetti. 
Taçoy da, bakanlık olarak bu konuda gerekli önlemleri ve adımları attıklarını söyledi. 
DERYA
CTP Milletvekili Doğuş Derya da, toplumu toplum, devleti devlet yapan sektörler ve kurumlar olduğunu ifade ederek, bunların eğitim, iletişim, altyapı, enerji olduğunu kaydetti ve ülkenin bu konularda gerekli gelişimi sağlaması için adımların atılmasının şart olduğunu söyledi. 
Derya, Yabancı Sermaye Yasasına atıfta bulunarak, bu konuda gerekli adımların atılamadığını, sektörel koruma olmadığını, planlama yapılamadığını, örneğin KTHY batınca uçak şirketlerinin uçak bilet fiyatlarını yükseltmesi, yerli ürünlerin otellerde kullanılmaması, yerli istihdam yapılmaması, sektörlerin korunamaması, yabancı yatırımcıların denetlenememesi gibi konulara işaret etti. 
Protokollerde önceden tartışılması gereken konuların sonradan tartışıldığını, ülkede enerji arzı ile ilgili atılacak adımların atılması gerektiğini, çünkü AKSA gittikten sonra enerji açığı ortaya çıkacağını, ülkede bir nüfus sayımının yapılmasından kaçınılmaması gerektiğini, enerjiye üretimde gerekli yatırımların yapılmasının gerektiğini ifade eden Derya, bakanlığın enerji ve ekonomide atılması gereken adımları zaman kaybetmeden atması gerekliliğine vurgu yaptı. 
ARIKLI
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, tamamlanamayan ve yasallaşamayan Hal Yasasına bu hükümetin bakış açısını sordu. Kıb-Tek konusuna da değinen Arıklı, Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik gelebileceğini, ancak burada karşı olanların olduğunu savundu, Kıb-Tek’te de “şaibeli” işler bulunduğunu, burada gerekli denetimlerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. 
ŞAHİNER
CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, Kıb-Tek’te hane halkını düşünen, çevreci, fueloilden uzaklaşmış yatırımlar yapılması gerektiğine işaret ederek, bu yatırımlar konusunda bakanlıktan, kurumdan bir tarih beklediğini, ayrıca Kıb-Tek için bir yatırım destek fonu kurulması gerektiğine işaret etti. 
Şahiner, bir önceki dönem çalışmalarını yürüttüğü Hal Yasası ile ilgili de konuşarak, yasadaki bazı konulara ve önem verdikleri maddelere değindi, uyarılarda bulundu.