Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) davetiyle bugün gerçekleştirilen toplantının ardından Teknecik Elektrik Santrali’nin önünde ortak mutabakat metni ‘Enerjide Ortak Vizyon’ başlığı altında kamuoyu ile paylaşıldı.

Dört madde içeren mutabakat metni şöyle:

“1. KIB-TEK’in ihtiyaç duyduğu yatırımların, bakım ve onarımların yapılması, enerji maliyetlerini düşürecek, arz güvenliği olan, çevreci bir enerji politikasının hayata geçirilmesi için ilgili paydaşların ve bilim insanlarının katılımıyla derhal Enerji Strateji Planı oluşturulmalıdır.

2. Ülkenin enerji strateji planı yukarıdaki çerçevede hazırlanmadan, herhangi bir özel şirket ile geleceğimizi ipotek altına koyan bir sözleşmenin imzalanması asla kabul edilemez.

3. Eğer bu yönde bir adım atılırsa, imza koyan tüm örgütler olarak birlikte hareket etmek sureti ile karşı duruş sergileyeceğimizi beyan ederiz.

4. Bu metin, bu vizyon çerçevesinde katılım göstermek isteyen tüm örgütlerin imzasına açıktır.”

Mutabakat metnine imza koyan örgütler ise şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği (KTMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Çalışanları Sendikası (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB).

CESURER: "EYLEMİ ASKIYA ALIYORUZ"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı başlattıkları ve 17 gündür devam eden eylemi askıya aldıklarını açıkladı. 

EL-SEN Başkanı Cesurer, "Yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Geri çekilmez ise Anayasa Mahkemesi'nde hakkımızı arayacağız." dedi. 

Cesurer, EL-SEN personelinin arızalar için sahada olacağını aktararak, "Yarın gün içerisinde sistem normale dönecek." ifadelerini kullandı.