Buna göre, tek zamanlı konut tarifesinde, ilk 500 Kws için yoksul muafiyeti 0,3442 TL ile aynı bırakılırken, diğer konut tarifelerinde her Kws için 0,30 ile 0,90 arasında artış yapıldı.

Konut tarifelerinde maktu ücret 25 TL olarak belirlenirken, ticari, turizm, endüstri, su motorları, devlet dairesi tarifelerinde tek faz için 35 TL, çok faz için 50 TL oldu. Depozito ücretlerinde de geçici akım 6 bin 781,50, konut tarifesi 2 bin 712,60, ticari tarife 4 bin 68,90 TL oldu.  

3 zamanlı konut tarifelerinde ise, yaz dönemi her Kws için 09.00-18.00 saatleri arasında 5,5176 TL, 18.00-23.00 saatleri arasında 3,9884 TL ve 23.00-09.00 saatleri arasında 2,6292 TL olacak.