Kıbrıs Türk Ticaret Odasının talebi üzerine Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu tarafından hazırlanan “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” konulu rapor, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu sunulduktan sonra bugün (28 Nisan 2023) düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna da açıklandı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odasında düzenlenen basın toplantısına KTTO Başkanı Turgay Deniz, Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu’nun yanı sıra Ticaret Odası yöneticileri de katıldı.
Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Deniz, elektrik sorununun “üreticimizden tüketicimize; ticaret ile uğraşan iş insanlarımızdan çiftçimize; otelcimizden üniversitelerimize kadar bütün işletmelerimiz ve hane halkımızın için başlıca sorun” haline geldiğini belirterek bu raporu hazırlama amaçlarının “elektrik sorunlarına çözüm bulma çabalarına katkıda bulunmak” olduğunu vurguladı.
Hazırlanan raporun bir “fizibilite raporu” olmadığını belirten Deniz, elektrik sorununun çözümüne katkıda bulunmaları halinde bundan mutluluk duyacağını açıkladı ve raporda emeği geçenlere teşekkür etti.
Deniz’in açılış konuşmasından sonra “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” konulu raporu sunan Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, “Enterkonnekte bağlantı sistemlerinin, üretilen fazla gücün tüketiciler (ülkeler) arasında alınıp satılmasını ve paylaşılmasını sağladığını, bu sayede, üretilen fazla elektrik enerjisinin israfının önlendiğini ve daha yeşil, daha verimli bir güç sisteminin oluşmasına yol açtığını” vurguladılar.
Raporda, Türkiye ile KKTC arasında kablo ile elektrik aktarılması konusundaki teknik bilgilere de yer verilerek böyle bir yatırımın gerçekleştirilmek istenmesi halinde dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı.
Fahrioğlu ve Abbasoğlu tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde ise, elektrik üretim konusunda atılması gereken adımlar dört madde halinde özetlendi:

1. Türkiye Cumhuriyeti ve/veya başka bir büyük şebeke ile uygun modelde bir enterkonnekte bağlantısı kurulması,
2. Baz santral olarak yüksek verimli ve temiz yakıtlı bir Kombine Çevrim santral yatırımı yapılması,
3. Yerel şebekenin güçlendirilmesi ve Elektrik otoritesinin daha sağlıklı arıza takibi/veri kaydı/veri analizi yapabilmesine olanak yaratılması,
4. Yenilenebilir enerji yatırımlarının şebeke dostu teknolojiler kullanılarak devam ettirilmesi.