Bakanlar Kurulu’nun kararnameye ilişkin kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

20 Temmuz, TBMM, romantik ‘sol’ ve gerçeğimiz 20 Temmuz, TBMM, romantik ‘sol’ ve gerçeğimiz

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen kriterler çerçevesinde  Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilecek kemikli/kemiksiz donmuş kuzu eti ile donmuş kuzu veya dana kıymanın Kamu İhale Yasası dışında tutan Kararname, 1 Ekim tarihine kadar yürürlükte olacak.