Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu‘nun Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (EVKAF)  kira bedellerini sterline çevirdiği yönündeki açıklaması doğruyu yansıtmamaktadır.
Kurumun zarar görmemesi, hayır faaliyetlerine devam edebilmesi için geçmişte değerinin çok altında bir bedelle gerçekleştirilen kira kontratları, sözleşmelerin sona ermesi nedeniyle güncelleniyor. Bu güncelleme de tüm şartlar göz önünde bulundurularak rayiş bedellerin çok altında rakamlarla yapılıyor. 
Şehir merkezlerindeki dükkanlar için aylık 1000 tl kira ödeyenler var. Aylık 100 tl kira ödeyen işyerleri olduğu, uzun vadede de bu durumun kuruma ve kurumun hayır faaliyetlerine zarar vereceği ortadadır. Bu sebeple sözleşmesi biten kiracılara  belirli oranlarda artış yapılması gayet normal bir durumdur.
Evkaf, kuruluş amaçları doğrultusunda hayır faaliyetlerini düşünen, esnafın yanında duran, yani herkesi düşünerek makul çözümler ortaya koyan bir  anlayışa sahiptir.