Doktorasını Pennsylvania Üniversitesi deneysel etnografi alanında tamamlayan ve eğitim hayatını ARUCAD: Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesinde devam ettiren Yrd. Doç. Dr. Juan Castrillon, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i ziyaret etti.

Türk tasavvuf müziğine oldukça ilgili olan ve Türk eğitmenler eşliğinde Osmanlı hat ve ney eğitimi alan Dr Castrillion, Kıbrıs Mevlevi Ney müziği ile ilgili yapmak istediği araştırmasında Evkaf arşivlerinden de yararlanacak.