KKTC'de açlık sınırı 14 bin 454 TL! KKTC'de açlık sınırı 14 bin 454 TL!

-CANLI AKTARIM

CTP Milletvekili Fikri Toros, mecliste yaptığı konuşmada vergi sisteminin daha adaletli bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi. 

CTP Milletvekili Fikri Toros mecliste yaptığı konuşmada ek bütçe yapılması gerektiğini söyledi. Toros, gelirleri artırmanın en etkili yolunun özel sektörde girişimciliği ve yatırımları teşvik etmek, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak ve adaletli bir vergi reformu yapılması gerektiğini söyledi. KDV indirimini özellikle genç girişimciler için önemli bir gereksinim olduğuna dikkat çeken Toros, bunun yanında adaletsiz bir vergi sistemi ile işletmelerin karşı karşıya olduğunu söyledi. Vergi sisteminin daha adaletli bir şekilde düzenlenmesi gerekliliğine dikkat çekerek özel sektör yatırımlarının da teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Toros, “Son iki yıldır kurulan hükümet programlarında da olan ek getiri sağlayıcı yasal düzenlemeler acilen gündeme getirilmeli” şeklinde konuştu.Toros, “Deprem mevzuatı ile ilgili çalışmalar başarıya ulaşamadı. Bundan vazgeçin toplumda devam eden tartışmaları sonlandırın ve ortak akıl çerçevesinde ek bir bütçe yapalım” çağrısında bulundu.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “Deprem için yapılan yardımlara vergi muafiyeti sizce doğru mudur?” diye sormasının üzerine Toros, “Şirketlerin yapacakları yardımlar genelde hayır maksatlı olanları vergiden muaftır. Bu deprem felaketinin yaralarının sarılması maddi zararların giderilmesi için oluşturulan fonlar da hayır amacı taşımaktadır ve evet bu dayanışma kampanyalarına maddi yardımda bulunan işletmeler vergiden muaf olmalıdır” yanıtını verdi. Toros, “Halkın güvenini kaybettiniz bu güvensizlik ortamının giderilmesi gerekmektedir” dedi.