Gezici Araştırma şirketi , son yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İşte Gezici Araştırma'nın anket sonuçları:

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 43,5’i UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 21,8’i CTP’ye oy vermek istediğini ve % 10,5’i HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan halkın nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 35,6’sı Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını ön planda tutan bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade ederken % 53,1’i bağımsız iki devleti isteyen bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,2’si Sn. Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 28,8’i ise Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ve % 17,4’ü Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,1’i Sn. Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 28,1’i ise Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ve % 17,1’i Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre ikinci tura hangi adayların kalacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 40,2’si Ersin Tatar’ın ikinci turda kazanacağını ifade ederken % 14,2’si Tufan Erhürman’ın ve % 30,3’ü Mustafa Akıncı’nın ikinci turda kazanacağını ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 44,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 40,6’sı Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. tura kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Erhürman olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 43,8’i Tufan Erhürman’a vermek istediğini ifade ederken % 56,2’si Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan ve Sayın Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili açıklamalarını duyan Halkın bu açıklama ile ilgili açıklamalarına katılıp katılmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 30,7’si kesinlikle katıldığını ifade ederken % 69,3’ü kesinlikle katılmadığını ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan ve Sayın Akıncı’nın açıklamalarını yanlış olduğunu ifade eden Halk için bu durum oy verme davranışlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 22,5’i önceden oy vermek istediğini şuan fikrinin değiştiğini ifade ederken % 48,8’i zaten oy vermek istemediğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 81,3’ü iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken % 10,2’si Rumlarla federasyon önerisi ve % 8,5’i konfederasyon önerisi getirmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 80’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 5,2’si iptal edilmesi gerektiğini ve % 3’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum tarafları arasında bir anlaşma olacağına inanıp inanmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 12,4’ü inandığını ifade ederken % 84,2’si inanmadığını ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan Halka göre hangi durumun daha gerçekçi olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde,  % 60,2’si iki ayrı devletli çözüm önerisinin daha gerçekçi olduğunu ifade ederken % 24,1’i ise bugünkü durumun devamının daha gerçekçi ifade etmektedir. İki ayrı devletli çözüm ve Bugünkü durumun devamı diyenlerin ikisinin toplamı % 84,3’ü Bağımsız devletten yana isteği görünüyor.  

Araştırmaya katılan halkın Sn. Ersin Tatar’a oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 38,4’ü oy vermek istemediğini ifade ederken % 44,3’ü oy vermek istediğini ve % 17,3’ü belki oy vereceğini ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan halkın Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 36,9’u oy vermek istediğini ifade ederken % 49,6’sı oy vermek istemediğini ve % 13,5’i kararsız olduğunu ifade etmektedir.

Araştırmaya katılan halkın Sn. Tufan Erhürman’a oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 31,3’ü oy vermek istediğini ifade ederken % 46,5’i oy vermek istemediğini ve % 22,2’si kararsız olduğunu ifade etmektedir.