Gıda Mühendisleri Odası, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Veteriner Dairesi ile yapılan istişareler neticesinde, ülkemize gelen ithal etlerin, akredite kurumumuz olan Veteriner Dairesine bağlı Ulusal Gıda ve Referans Laboratuvarı’nda analiz edildiğini ve çıkan sonuçların mevzuata uygun bulunduğunu bildirdi.

“ETLERİN TÜKETİLMESİNDE SAKINCA YOK”

Elde edilen sonuçların, bu etlerin soğuk zincir kırılmadan gıda güvenliği kriterlerine uygun bir şekilde ülkeye ulaştığını gösterdiğini aktaran Gıda Mühendisleri Odası, “Bu bağlamda ülkemize gelen ithal etlerde sağlık açısından tüketilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi

Gazimağusa ve İskele'deki arıza giderildi Gazimağusa ve İskele'deki arıza giderildi

“Bu aşamadan sonraki gıda güvenliği süreci bizim için oldukça önemlidir. Bu etleri satın alırken geldiği ülkeye ait orijinal ambalajında ve soğuk zincirin kırılmamış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Orijinal ambalajlı olmayan etler kesinlikle satın alınmamalıdır. Etiket bilgileri de bu bağlamda dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Tüketiciye güvenli bir şekilde ulaştırılması için denetim mekanizmasının da etkin olması gerekmektedir.

Biz, Gıda Mühendisleri Odası olarak halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak için tüketicileri bilgilendirmeye ve sürecin de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Temennimiz, et arzının milli imkanlarla sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yerli üretimin desteklenmesidir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Veteriner Dairesine tüm süreçte şeffaf ve tarafsız olarak bizimle gerekli bilgileri paylaştıkları için teşekkür ederiz”