Görevden alma ve atamalar devam ediyor.

İki önemli dairede müdürler değişti. Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu görevden alındı, yerine Mehmet Cabacaba atandı.

Öte yandan Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci görevden alındı, yerine Veysi Bozcan atandı.