Üstel: Rum'un attığı bombaları vücudumuzda taşıyoruz Üstel: Rum'un attığı bombaları vücudumuzda taşıyoruz

“Biz bu süreçte Taşınmaz Mal Komisyonu’na yeterli kaynağı aktarmadık” diyen Arıklı, devamla şunları söyledi:

“Taşınmaz Mal Komisyonu, tazminatları zamanında ödemiyor ve Rumlar bunun üstüne AİHM’e gidiyor. Bizim bir an evvel TMK’ya kaynak aktarıp bu mülkiyet meselesini çözmemiz lazım. TMK’ya Türkiye ciddi anlamda kaynak aktardı, biz de aktarıyoruz. İyi bir şey bu ancak yetersiz. Türkiye bize “Şerefiye Vergisi” dedi, “bu kanunu çıkarın” dedi. “Rum malı olan herkes TMK’ya müracaat etsin, bunun bedelinin yüzde 25’ini elinde tutan, yüzde 75’ini ben ödeyeyim” dedi. Mal zaten Türkleştiğinde değeri en az yüzde 75 artacak. Başından beridir tüm hükümetler bu Şerefiye Vergisine karşı çıktı. Birisi malını Türkleştirmek istiyorsa Türkleştirsin, endişeden kurtulsun. Daha ne istiyoruz? İsteyene en azından bu hak verilmeli. Biz YDP olarak bu konuyu gündeme getirip ısrarcı olacağız. Bunu halledersek Kıbrıs sorununu zaten büyük ölçüde çözmüş olacağız. Şu an çoğu inşaat şirketi sıkıntıda. Biz hak verelim bu şirketlere, ‘malınız Rumlara ait, gidin sahibinden alın bu malı’ diyelim. Biz yeter ki bu hakkı verelim. Burada kendimizi düşünmemiz gerekiyor, Güney Kıbrıs’ı değil. Biz insanların önünü açıp, kenara çekileceğiz. Rumları zorda bırakacak önlemleri almak zorundayız. Maraş’ı bir an önce açalım.”