Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Maliye Bakanlığı, borçlanma için yetkili kılındı.

“DOYDUĞUNUZ ZAMAN MASADAN KALKIN” “DOYDUĞUNUZ ZAMAN MASADAN KALKIN”

Resmi Gazete’deki karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2024 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarında borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.”