İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’nın yürürlüğe girmesi ve seçimlerinin tamamlanmasıyla, Bakanlık hukukçuları ve Yerel Yönetimler Müdürlüğü tarafından program dahilinde sürecin yürütüldüğünü belirtti.

Öztürkler, “Yasa ile belediyeler yeniden isimlendirilmiş ve yeni tüzel kişilikleri oluşturulmuştur. Tüm belediyelere bağlı köyler de belirlenmiştir. Yasa gereği belediyelerin birleştirme işlemlerinin tamamlanması amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar ile alacak ve borçların devri, yapılacak işlemler, ortaya çıkacak sorunların çözümü için komite kurulmuş, asıl ve sürekli kadrolarda görev yapan personelin intibakı için de, İntibak Komisyonu oluşturularak, işlemlere başlanmıştır” dedi.  

- “Bugün, Geçitkale - Serdarlı Belediyesi’nın intibak işlemleri için toplanılıyor”

Belediyelerin Birleştirilmesi kapsamında izlenecek yöntem, konuların izahı ve bilgilendirme için 4 Ocak’ta İçişleri Bakanlığında birleştirilen belediyelerin başkanlarının ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenlendiğini ifade eden Öztürkler, burada belediye başkanlarının hem yapılan işlemlere katılmalarının hem de bilgi sahibi olmalarının sağlandığını söyledi.

Öztürkler, “Bugün itibarıyla İntibak Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirerek, Geçitkale - Serdarlı Belediyesi’nin intibak işlemlerini yapmak için toplanacak ve bunu diğer tüm birleşen belediyelerin intibak işlemleri izleyecektir. Belli bir program çerçevesinde titizlikle ve adaletli bir şekilde yasaya uygun hareket ederek intibak işlemleri bitirilecektir” şeklinde konuştu. 

- “51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası’nda son aşamaya gelindi”

“İlk günden itibaren üzerinde en çok durduğumuz, belediyelerimizin şeffaf, adil ve hizmetlerde verimliliğin artırılması, gelirlerin günün ihtiyaçlarına uygun düzenlenmesi gibi önemli kazanımlar getirecek olan 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasasında yapılan kapsamlı değişiklik çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir” diyen Öztürkler, yasanın yarın ilgili komitede görüşülmeye devam edeceğini aktardı.

Öztürkler, “Çalışmaların tamamlanmasının akabinde belediyelerimiz için elzem olan 51/95 Belediyeler Yasasının Cumhuriyet Meclisimizden oy birliği ile geçirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Bakanlık olarak, yerel hizmetlerde kalite, şeffaflık ve halkımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi hedefi ile hareket ettiklerini belirten Öztürkler, “51/95 Belediyeler Değişiklik Yasasında yapılan düzenlemelerle, sürekli şekilde yasanın tadil edilmesinin de önüne geçilmiştir. Belediyelerin Birleştirilmesi ve 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası çalışmalarında özveri ile görev yapan, ilgili komitenin başkan ve üyelerine, sürecin sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlayan başta Yerel Yönetimler Müdürümüz Cenk Dökmen, Bakanlık Hukuçularımız Av. Emine Uzun ile Av. Gülnur Yaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.