Buna göre, Bakanlar Kurulu, 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12’nci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, isimleri belirtilen kişilerin iki yıl süreyle İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda görev yapmak üzere atanmalarına karar verdi.

9 kişilik Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“1. Ecevit Alper (Başkan)

2. Metin Gökalp (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

3. Tuğşad Tülbentçi (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)

4. Fadıl Keleş (Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi)

5. Arslan Bıçaklı (Türk-Sen Sendikası Temsilcisi)

6. Yakup Özdemir Latifoğlu (Hür-İş Federasyonu Temsilcisi)

7. Ahmet Serdaroğlu (Hür İş Federasyonu Temsilcisi)

8. Özgün Kutalmış (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi)

9. Ahmet Ogan (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi)”