Bakanlar Kurulu yabancı uyruklu iki kişinin “yasaklı göçmen” olarak ilan edilmesine karar verdi.

Feyzioğlu: KKTC ve Kıbrıs Türklerinin güvenliği, uluslararası hukuka göre Türkiye Cumhuriyeti’ne emanettir Feyzioğlu: KKTC ve Kıbrıs Türklerinin güvenliği, uluslararası hukuka göre Türkiye Cumhuriyeti’ne emanettir

Resmi Gazete’de yayımlanan karar metninde, yasaklı göçmen ilan edilen, Oleg Serebryanskiy'ın Rus İnterpolu tarafından 'kırmızı bültenle', Sebastiano Claudio Saia'nın ise İtalya makamlarınca 'kırmızı bültenle' aranmakta olduğundan dolayı halkı tehlikeye sokacak davranışlar sergilediği ve devlete karşı düşmanlık aşıladığı bildirildi.

BAKANLAR KURULU'NUN YASAKLI GÖÇMENLERLE İLGİLİ VERDİĞİ KARAR ŞU ŞEKİLDE:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporu ışığında, 8.11 .1947-İtalya doğumlu Sebastiano Claudio Saia'nın, "Ndrangheta Marando" mafya suç örgütü kapsamında çalıntı eşyaların elde edilmesi suçundan İtalya makamların a Kırmızı Bülten ile aranmakta olduğundan, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi ' uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan , tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek , Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, Sebastiano Claudio Saia’nın Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporu ışığında, 4.7.1975-Rusya doğumlu Oleg Serebryanskiy'in, Rus İnterpolu tarafından Kırmızı Bülten ile aranmakta olduğundan, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgular ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, Oleg Serebryanskiy'in Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.”