Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın daveti ile yapılan ve Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper’in başkanlık ettiği toplantıya, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na İSG konusunda teknik danışmanlık yapan Prof. Dr. Mürüde Çelikağ, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri ile Çalışma Dairesi iş teftiş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi yetkilileri katıldı.

Açıklamaya göre toplantıda, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun çalışmaları için ilgili örgütlerin görüş ve önerileri alındı.

Bakanlık Müsteşarı Alper, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkede yasal mevzuatın uygulanmasında eksiklikler olduğunu söyleyerek, bu eksikliklerin giderilmesi için paydaş örgütlerle görüş alışverişinde bulunarak, Bakanlık olarak bir yol haritası çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Yaşanan deprem felaketinin ardından, toplumda oluşan güvenlik kaygısının iş sağlığı ve güvenliğinin önceliğini gündeme taşıdığını” belirten Alper, “Doğru zamanda doğru tedbirlerin alınmasının önemli olacağını” söyledi. Deprem ve doğal afetlere karşı, Bakanlık olarak özellikle inşaat sektöründe sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmek için ne gerekirse yapacaklarını ifade eden Alper, ilgili paydaş örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Açıklamaya göre, inşaatların tescil işlemlerinin daha etkin yürütülmesi, yapı denetimi süreçleri, ürün güvenliği, tescil sürecinde Belediye, Bakanlık ve Birlikler tarafından yapılacak işlemlerin dijitalleştirilmesi konularının ele alındığı toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile nasıl iş birliği yapılabileceğiyle ilgili, sivil toplum örgütleri temsilcileri görüşlerini sundu.

Toplantıda ayrıca inşaat sektöründe çalışanların dil problemi, sağlık kontrollerinden geçmesi, mesleki yeterlilik belgelerinin olması, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması için neler yapılabileceği konularının da ele alındığı kaydedildi.